Kasper Kolstrup Møller. Pressefoto

Kasper Kolstrup Møller. Pressefoto

Debat: Hvorfor skal udviklingen i Hornslet bremses, Mette Foged?

Af Tommy Bøgehøj (C), byrådsmedlem og Kasper Kolstrup Møller, kandidat for Konservative Syddjurs til KV21:

"Onsdag 16. september under byrådsmødets Punkt 607 – Budget 2021 1. Behandling kom hvert af parti og dennes ordfører, hver især med deres bemærkninger til det kommende budget for 2021.

Fokus hos partierne spændte vidt og bredt, fra Klima, Skat, Ældre, Børn og Institutioner etc.

Tommy Bøgehøj, byrådsmedlem. Pressefoto

Tommy Bøgehøj, byrådsmedlem. Pressefoto

Alternativets Mette Foged ønskede bl.a. at fremrykke renoveringen af skoler og dagtilbud.

Den ide fejler bestemt ingenting, og ideen om at optimere på skoler og dagtilbud løbende, giver endnu flere muligheder for at disse kan tilbyde et endnu stærkere tilbud til kommunens borgere, nuværende som kommende.

Der hvor kæden hopper helt af, er hvor Alternativets Mette Foged senere hen på byrådsmødet under Punkt 618 – Lokalplan 429 Boligområde ved Stadionvej i Hornslet med kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommune, erklærer sig direkte uenig i forslaget, og beder om at få en mindretalsudtagelse. (Mindretalsudtalelsen er et særstandpunkt, som direkte vedrører det punkt på dagsordenen, som behandles.)

Mette Foged mener ikke, at de skal udstykkes flere parcelhusgrunde i Hornslet, men at der er behov for nogle andre boligtyper.

Kære Mette Foged

Er der ikke lige netop behov for flere parcelhusgrunde i Hornslet?

Befolkningstilvæksten i Hornslet er i nærmest eksplosiv vækst, og kan vi ikke også blive enige om, at kommunen modtager rigtig gode penge ved salg af disse grunde? Penge som kan være med til at bidrage til yderligere velfærd, så som renovering/udbygning af skoler og dagtilbud, som der bl.a. er brug for i Hornslet

Vigtigst af alt vil sådanne tiltag være med til at bremse udviklingen i Hornslet.

Byen og hele området klinger virkelig godt hos børnefamilier samt andre tilflyttere, og byen har et fantastisk handels- og kulturliv.

Hornslet virker til at være en by som er gearet til at modtage de mange tilflyttere som måtte komme, så det vil fra vores synspunkt ikke være rigtigt at trække håndbremsen nu.

Vi kan derudover heller ikke se, at det er Alternativets opgave at beslutte, hvorvidt børnefamilierne som ønsker at købe en grund i Hornslet, skal tvinges i rækkehuse, bofællesskaber eller lign. når det nu er tydeligt for enhver, at det er parcelhusgrunde de ønsker.

Vi som kommune bør have fingeren på pulsen overfor, hvad nuværende som kommende borgere i kommunen ønsker, og have de rette varer på hylderne for, at vi gør os mere attraktive end de nærtliggende kommuner.

Derfor mener vi i den grad, at Mette Foged og Alternativet er ved at bremse væksten i et yderst attraktivt område i kommunen.

Tilbage sidder vi meget uforstående overfor det, der ligner et ønske fra Alternativet om færre tilflyttere, som gør, at man fristes til at bruge et citat fra stifteren af selv samme parti:

Hvor er det crazy det her!”

Publiceret 18 September 2020 10:39