Jesper Yde Knudsen. Pressefoto

Jesper Yde Knudsen. Pressefoto

Debat: Nej til skattelettelser - Ja til genopretning af velfærden i Syddjurs

Enhedslisten har skrevet under på budget 2021 i Syddjurs. Budgettet endte som et rent rødt-grønt forlig da hele blå blok (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale) insisterede på skattelettelser.

Syddjurs Kommunes økonomi har i nogle år været presset på grund af en årelang udhuling af kommunernes økonomi fra et flertal i Folketinget og en meget mangelfuld styring og økonomistyring i Syddjurs Kommune.

Det har bevirket række nedskæringer i budget 2020 og i genåbningsbudgettet i foråret, hvor f.eks. PPR, daginstitutioner, skoler, ældreområdet og det grønne område blev hårdt ramt.

Dette budget er første skridt i en genopretning af velfærden i Syddjurs oven på det sidste års nedskæringer.

Aftalen består af mange elementer, men her er nogle af hovedpunkterne:

Ingen skattelettelser, til gengæld sker der et løft af velfærden!

En lang række besparelser på ældreområdet er rullet tilbage på f.eks. hjemmeplejen og ældreboliger. F.eks. er det blevet besluttet at stoppe udliciteringen af vasketøj i hjemmeplejen så snart det er muligt og der bliver tilført flere midler til demensområdet og til aktivitetscentre og ældrecafeer

Flere penge til voksen-socialområdet.

Skolerne bliver tilført 5,4 mio. kr. det neutraliserer tidligere besparelser og er et løft, hvis man regner de ekstra 2 mio. - vi har fået fra staten med ind. Fordelingen skal afklares af fagudvalget i dialog med skoleområdet.

Besparelserne på ungdomsskolen er taget af bordet.

Der sker et løft af daginstitutionsområdet, hvor alderen for start i børnehaven gradvist bliver sat op til 3 år. Det er et punkt Enhedslisten har kæmpet for i årevis.

Besparelserne på sundhedsplejen er trukket tilbage.

PPR er i forhold til genåbningsbudgettet styrket med 0,6 mio. kr.

Flere bygge og renoveringsprojekter fremrykkes og der tildeles penge til skurvogne til naturbørnehaven i Mols Bjerge.

Ekstra penge til området for udsatte børn og unge.

På det grønne områder fik vi genetableret naturpuljerne og fundet penge til en pulje til styrket bæredygtighedsindsats og styrket fokus i erhvervspuljerne på cirkulær økonomi og grønt iværksætteri.

Vi fandt penge til en civilsamfundsmedarbejder og til at indføre “kultur på recept” til mennesker med angst, stress eller depression. Vi fik genoprettet landsbypuljerne og fundet penge til mødestedeprojekterne i Østdjurs og Ådalen.

Øget biblioteksbetjening i landdistrikterne.

Vi bevilligede 100.000 kr. til musikprojektet i Kafé Kolind.

Vi blev enige om at igangsætte forsøg med selvorganisering i hjemmeplejen og generelt organisationsudvikling med fokus på medarbejderinvolvering.

Med dette budgetforlig er vi gået i gang med en genopretning af velfærden i Syddjurs, men der er et stykke vej endnu. Enhedslisten vil fortsat kæmpe for mere velfærd og for at få sat turbo på den grønne omstilling af hensyn til mennesker, natur og økonomien i Syddjurs."

Publiceret 27 September 2020 11:30