Debat: Sæt bevillinger til Byens Blå Torv i bero

Søren Brink, Karlshøjvej 13, Vistoft, Knebel:

"Åbent brev til Byrådet, Syddjurs Kommune ang. bevillingsforslag på 2 millioner kroner til Byens Blå Torv:

På næstkommende byrådsmøde skal byrådet tage stilling til et forslag fra forligspartierne om bevilling af 1 million i 2022 og 1 million i 2023 til medfinansiering af Byens Blå Torv i Knebelbro.

Læs også: 'Byens Blå Torv' giver grå hår i hovedet på lokale

Det undrer mig, at forligspartierne kan komme med et sådant forslag, i en tid hvor kommunen fattes penge, og hvor der ingen afklaring er på projektet.

De folk, der bakker op om projektet, har ladet sig forføre af de ord, der er brugt om projektet og dets muligheder uden reelt at se på den bygningsmasse projektet består af.

Her er tale om, at 70 procent af byggeriet består af omklædningsrum og toiletter. Faciliteter som hovedsageligt er tænkt anvendt af Molsskolen, og som på ingen måde giver grobund for projektets intentioner.

Læs også: Debat: Vi er utilfredse med 'Byens Blå Torv'

Desuden er materialevalget, bygningernes retning ift havnearealet, farvevalg og manglende sadeltag i strid med eksisterende lokalplan for området. En lokalplan der i sin tid blev gennemarbejdet for at tage hensyn til det lokale kulturmiljø og udvise respekt for dette. Værdier som projektgruppen bag Byens Blå Torv har siddet overhørig.

Projektets formand Louise Juul har ved flere lejligheder sagt, at der er stor opbakning til projektet og har i samme forbindelse nævnt, at et stort flertal i Bådlauget har stemt for projektet.

Læs også: Mols barsler snart med Byens Blå Torv i Knebelbro

Der blev stemt om projektet på Bådlaugets ekstraordinære generalforsamling den 28. maj 2019, og her var stemmerne 33 for, 12 imod og 2 blanke.

Nu er det jo ikke kun Bådlauget, der skal beslutte udviklingen af Knebelbro Havn, så derfor skal disse stemmer blot tages som en tilkendegivelse og absolut ikke være grundlag for en beslutning, der får store konsekvenser for området i mange år frem i tiden.

Projektgruppen omkring Byens Blå Torv er ved flere lejligheder blevet adspurgt om hvem, der vil få ejerskab af projektet, hvem der skal stå for den daglige drift, rengøring og ikke mindst løbende vedligeholdelse.

Noget projektgruppen har undladt at svare konkret på.

Nu har kommunen svaret på det jf. den beslutning, der blev vedtaget på byrådsmødet 24.06.2020 under sagsnummer 20/10935: Strategi for havne.

Kort fortalt vil det sige, at medlemmerne af Bådlauget kommer til at stå for samtlige udgifter til daglig drift, rengøring og løbende vedligeholdelse af et projekt, som er for alle i Syddjurs Kommune, men altså betalt (finansieret) af de få medlemmer, der har en bådplads på havnen.

En helt igennem grotesk og ugennemtænkt konsekvens. Jeg kan godt forstå, projektgruppen ikke ønsker, at forholde sig til dette, inden projektet eventuelt er vedtaget.

Min opfordring til byrådet er, at der ikke bevilges de 2 millioner til projektet, førend disse ting er afklaret, og projektet har været på et offentligt møde blandt kommunens borgere, så alle – også dem der allerede har sagt JA til projektet – får et retvisende indtryk af planerne."

Publiceret 28 September 2020 22:00