Debat: Kører damptromlen alligevel hen over Mørkeborgere?

Brian Svenningsen - på vegne af Nabogruppen til Møbelfabrikgrunden:

"Har vores Mørkepolitikere fyldt os med 'damp' varm luft igen og igen? De har forsøgt at overbevise os naboer om at de har taget os seriøst i den planproces der har forløbet hen over de sidste par års tid, i forhold til at få godkendt et byggeprojekt med 4 etagers huse på den gamle møbelfabrikgrund i Mørke.

Vi har afholdt møder med PUK-udvalget og afsendt høringssvar i en lind strøm, og virkelig lagt os i selen for at forsøge at påvirke både forvaltning og politikerne på en for os at se saglig og konstruktiv måde. Vi har igen og igen sagt at vi mener at udvikling og bebyggelse på den gamle møbelfabrikgrund, er godt for byen men ikke for enhver pris.

Læs mere: Debat: Vil S og V køre Mørke borgere over med en damptromle?

I det nu fremlagte forslag på PUK-udvalgets møde onsdag er der jo kun fremlagt nogle smårettelser, som f.eks. er, at der er kappet et par meter af de højeste bygninger her og der, og det er altså slet ikke noget, som løser noget som helst, set fra vores synspunkt. De nye skyggediagrammer viser tydeligt, at problemstillingen er den samme som før.

Bygningerne er desværre generelt for høje, og de planlægges alt for tæt på skel med skyggeindfald og indkigsgener til følge.

Selv Distriktsrådet (i Mørke, red.) har i deres høringssvar skrevet, at de ikke på noget sted ønsker byggeri over 3 etager, vil I også tilsidesætte Mørke Distriktsråds høringssvar? Det er jo dybt forkasteligt, hvis selv Distriktsrådets anbefalinger skal tromles ned?

Gruppen af borgere og naboer føler sig svigtet af både forvaltning og især af de politikere, vi selv har valgt fra Mørke-området.

Venstre har fremstået som om de ville forsøge at forsikre os om, at vi ville blive hørt i processen.

Socialdemokraterne skriver stolpe op og ned om borgerinddragelse og forsøger at bilde offentligheden ind, at de via deres rejsecirkus kommer rundt i forskellige byer og afholder åbne gruppemøder. Det eneste, der er sandt i den fortælling, er for os at se: At man nok lytter, men det der mangler er handling på bagkant af disse åbne møder, og denne byggesag er vel bare endnu et eksempel på dette.

Der mangler derfor handling fra PUK-udvalgets side, hvor de to Mørke politikere jo netop har sæde, og hvor der burde bliver taget reelle hensyn til de høringssvar, vi har indsendt.

Riber Hog Anthonsen og Ole S.Hansen formand og næstformand i udvalget, vil I hjælpe os, eller kører I os bare over med damptromleargumenter om, at I vil udvikling i Mørke for enhver pris? Kan det være rigtigt, at bygherres ønsker om etablering af højhuse vægter så meget højere end en stor gruppe naboer, der forsøger at finde en løsning, vi alle kan leve med?

De tre øvrige PUK-politikere, Morten Siig, Michael Mikkelsen og Else Marie Høgh, er naturligvis ej heller fri for ansvar i sagen, og vi forventer også, I leverer."

Vi er spændte på udvalgsbehandlingen og vi møder naturligvis talstærkt op i byrådssalen for at vises vores utilfredshed, såfremt damptromlen kommer til at køre."

Der er heldigvis kommunalvalg om ca. 13 måneder og vi mener at de to Mørkepolitikere har et særligt ansvar da de kender de lokale forhold bedre end de andre.

Såfremt de ikke leverer på denne sag så er det virkeligt tankevækkende og vores tanke må naturligvis være at: hvad hjælper det at stemme på lokale Mørke folk når vi næste gang står med blyanten i stemmeboksen?

Vi håber dog at fornuften kommer til at sejre, I PUK-politikere har ansvaret og I kan ikke være andet bekendt!

Indsendt af

Brian Svenningsen

På vegne af Nabogruppen til Møbelfabrikgrunden

Publiceret 29 September 2020 15:18