Laila Sortland, DFs nye gruppeformand i Syddjurs Byråd

Laila Sortland, DFs nye gruppeformand i Syddjurs Byråd

Debat: Derfor kan Dansk Folkeparti ikke stemme for Budget 2021

Af Laila Sortland (gruppeformand) og Ebba Grethe Møgelvang (lokalformand), begge byrådsmedlemmer for Dansk Folkeparti:

"Fra Dansk Folkepartis side har vi været stærk kritiske overfor Budget 2020 efter genåbning.

Vi har ingen plads i økonomiudvalget og har derfor ikke haft den fornødne medindflydelse på den konkrete økonomiske styring. En økonomisk styring, der i år med al tydelighed har vist sig, at være mangelfuld.

Dansk Folkeparti besluttede derfor i forbindelse med budgetarbejdet for 2021 at foretage et eftersyn af, hvorledes man internt, foretager prioriteringerne i kommunen. Det blev en øjenåbner for alle.

Det viser sig, at Syddjurs Kommune er en af de kommuner, der økonomisk prioriterer ældreområdet med færreste midler.

Syddjurs Kommune prioriterer så lavt som 71,7 millioner kroner mindre end sammenligningskommunerne. Svarende til 6.576 kroner pr. pensionist på årsbasis.

Det har altid været Dansk Folkepartis værdipolitik at tage hånd om ældre og socialt udsatte, hvorfor vi finder den hidtidige økonomiske prioritering aldeles uacceptabelt og uværdigt.

Syddjurs Kommune modtager flere millioner kroner fra staten, som er øremærket til værdighed på ældreområdet, herunder værdighedspuljen og Klippekortsordningen, men desværre bliver pengene brugt til andre formål.

På et spørgsmål fra Dansk Folkeparti i forbindelse med Budget 2021 er det oplyst, at der er sparet 44 hjemmehjælpere og 25,5 øvrige medarbejdere på ældreområdet i år. Hjemmehjælpstimerne er reduceret år efter år.

Dette har resulteret i, at der nu er langt færre medarbejdere pr. ældre i forhold til sammenligningskommunerne.

Vi har derfor tidligt meldt ud i budgetforhandlingerne, at uden tilbagerulninger af besparelser på ældreområdet, ville vi ikke stemme for Budget 2021.

På tilsvarende måde ønskede vi at tilgodese forholdene for de svage og handicappede.

Dette sker samtidigt med, at der ansættes yderligere administrativt personale.

Vores udgifter til administrationen ligger over sammenligningskommunerne.

Nu er Nok er nok!

Fra Dansk Folkepartis side ville vi have haft, at administrationen inden for 3 år skulle nedbringes til samme niveau som andre kommuner."

Hellere varme hænder end konsulenter og flere administrative medarbejdere.

Vi sagde ligeledes nej til yderligere midler til politikerne og vil i stedet for lægge større vægt på, at få tilbagerullet ordning omkring kørselsgodtgørelsen for vores udkørende enheder i plejesektoren.

Vi ønsker at få tilbageført den tidligere takst i kørselsgodtgørelsen så det ligger på samme niveau som det politikerne får.

Altså må reglerne laves om. Vi kan ikke være andet bekendt overfor vores ansatte.

Vi ville også gerne have hjulpet de mange små lokalsamfund, hvor vi ved at forsamlingshusene er i økonomiske problemer p.g.a. Corona.

Vi ønsker derfor en fordobling af de årlige tilskud på området.

Med hensyn til Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger, ønsker Dansk Folkeparti en beskrivelse af, hvad de økonomiske konsekvenser er, før vi kan forholde os til disse. Som et eksempel kan nævnes, at vi først fik fortalt, at økologi var gratis, men efter fornyet henvendelse, fik vi oplyst at merudgifterne til kommunens indkøb af økologiske fødevarer, er på 1,8 millioner kr. årligt.

Et beløb der kunne have betalt det sparede personale i ældrecafeerne flere gange.

Vi har heller ikke kunnet komme igennem med at spare det tilsvarende beløb, som kommunen anvender til ikke lovpligtig tolkning.

Midler der kunne være anvendt til serviceforbedringer.

Heldigvis kan vi læse i budgettet, at man bibeholdt Dansk Folkepartis forslag om støtte til Kafé Kolinds musikprojekt med kroner 100.000.

Ligeledes er vi glade for, den tilbagerulning af penge, på et beløb 700.000 kroner til ungdomsklubberne, som Dansk Folkeparti også foreslog skulle være en del af budgettet for 2021.

Dette er nogle af de mærkesager, som vi kæmpede for at få med i budgettet."

Publiceret 03 October 2020 22:00