Debat: Budgetforhandlingerne har udstillet rød bloks magtfuldkommenhed og manglende forståelse for demokratiet

Af Claus Wistoft og Christoffer Pedersen, byrådsmedlemmer i Syddjurs for Venstre:

"Forleden valgte Borgmester Ole Bollesen at lave det smallest mulige 14-13 budgetforlig sammen med de øvrige røde partier i byrådet. Det er komplet uforståeligt, at Borgmesteren og Socialdemokratiet ikke ønsker at inkludere næsten halvdelen af byrådet i årets vigtigste opgave – budgettet, og det lugter af magtfuldkommenhed og manglende demokratiforståelse.

Det er også rigtig ærgerligt for både kommunens borgere og medarbejdere. Særligt i en periode, hvor kommunens økonomi har været skrantende, kassebeholdningen dalende og den gode stemning i kommunen har været afløst af frustration og usikkerhed.

Vi har brug for brede løsninger, men budgetforligets røde blokpolitik har desværre været kendetegnende for denne byrådsperiode. Og til budgetforhandlingerne har vores indtryk da også været, at det meste har været ”klappet af” på forhånd i rød blok, hvor demokratiopfattelsen synes at være, at man bare skal kunne tælle til 14 – og så er det i øvrigt mindre vigtigt med dialog, samtale og kompromisvillighed.

I Venstre ville vi rigtig gerne have været en del af Budget 2021, men blev desværre sammen med Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative bedt om at forlade forhandlingerne i torsdags. Det skete på baggrund af, at vi samlet kom med en række rimelige krav til de videre forhandlinger, som vi mente burde honoreres, hvis vi skulle deltage i et budget, hvor vi gentagne gange er blevet mødt af en meget ultimativ tilgang fra rød blok.

Vores krav var bl.a. at vi gerne så flere penge til skolerne, og en løsning af den problematik der bl.a. er rejst i Hornslet omkring de store skolers vilkår. Venstre foreslog konkret en model, hvor man hæver elevbetalingen i tildelingsmodellen på en måde, som ville have tilgodeset alle kommunens skoler, men som også ville have løst problematikken med, at der tildeles for få midler i tildelingsmodellens tredje knæk, som vi gerne havde set hævet til 72 procent.

Vi ønskede ligeledes, at en række af de værste 'tidsler' fra genåbningsbudgettet blev fjernet, herunder at man tilbageførte tilskuddet til pasning af egne børn til det tidligere niveau. Det er en rigtig god ordning, som giver børnefamilierne mere fleksibilitet i hverdagen og mulighed for at vælge den helt rigtige løsning for lige netop deres barn.

Derudover havde vi nogle forventninger til, at man ville sætte en stor pulje af til at følge op på det store arbejde som er leveret i §17, stk.4 udvalget om bæredygtighed. I det indgåede budget har forligspartierne alene afsat 1,75 mio. kr., hvilket slet ikke rækker, hvis man i øvrigt mener noget med bæredygtighed, og ønsker at implementere bare en brøkdel af bæredygtighedsudvalgets anbefalinger i kommunen. Men bæredygtighed er tilsyneladende mest noget rød blok taler om i valgkampe – ren symbolpolitik uden vilje til at afsætte de nødvendige ressourcer til at gøre noget reelt.

Endelig ville vi noget mere når det kommer til ældreområdet, hvor forligspartierne har tilbagerullet nogle besparelser fra forårets genopretningsøvelse, men til gengæld har de ikke sikret væsentlige nye penge til at sikre det løft af ældreområdet, som der er behov for.

I Venstre havde vi også sammen med Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative et forslag til at sikre et øget økonomisk råderum i budgettet, men også dette blev afvist.

I Venstre tror vi på de brede løsninger, og det ligger i Venstres dna at tage ansvar, hvilket vi har gjort i denne byrådsperiode ved blandt andet at deltage i forårets genopretningsbudget og ved at advare imod- og nedstemme Borgmesteren i Økonomiudvalget, hver gang det røde flertal har villet give tillægsbevillinger til driften. Vi vil også fremadrettet arbejde konstruktivt for at få kommunens økonomi på rette kurs igen. Vi ønsker nemlig ikke, at blokpolitik og ultimative krav skal være grundlaget for byrådets arbejde."

Publiceret 04 October 2020 10:15