Lars Erik Sørensen (Alternativet) i rød jakke. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Lars Erik Sørensen (Alternativet) i rød jakke. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Debat: Der er grænser for vækst - kritik af Kommuneplan20

Lars Erik Sørensen (Alternativet) - på vegne af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i Syddjurs Kommune:

"Kritik af væksttænkning i forslag til kommuneplan 2020 -2032 af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune er en kommune, der er i udvikling og i vækst. Men vækst må aldrig være et mål i sig selv; blot et middel til at opnå kvalitative goder. Står det alene, kan det have negative konsekvenser for den lokalbefolkning, der skal tilpasse sig til væksten.

Vi mener at oplægget til Kommuneplan20 er præget af væksttænkning forstået som at mere er bedre. Dette ses bl.a. med formuleringen ” Kystbåndet, Letbanebåndet og Ebeltoft, udgør tre vækstområder med særlige forudsætninger for at fungere som vækstmotorer for udviklingen”.

Et synspunkt, der er teoretisk optimalt, men kan have huller i praksis. Derfor er det for os vigtigt at sikre, at væksten kommer på et fundament af stabil udvikling, fællesskab, bæredygtighed og trivsel. Vækst, der kun gavner et fåtal eller en del af kommunen, er ikke vores mål.

Nogle steder er mere dog bedre. Dette gælder fx cykelstier, boliger lavet af bæredygtige materialer, cykelstier og økologiske korridorer. Men de fleste af vores mål er sværere at måle og veje – vores børns trivsel, kvaliteten af ældreplejen og hvor stærkt fællesskabet i vores landsbyer er – og derfor går vil til arbejdet med dette i baghovedet.

En kommuneplan handler selvfølgelig ikke om børnehaver eller fodboldklubber, men – som et af bilagene til arbejdet: ”På vej mod et strukturbillede for Østjylland”, beskriver – så skal den ”bidrage til at fremme en stabil udvikling af regionens demografi og tilvejebringe gode livsvilkår for Østjyllands mange borgere både i storbyer og på landet — nu og i fremtiden”.

Dette, synes vi, også gælder for vores arbejde med kommuneplanen. Og det er vores rolle og pligt som politikere at tage mindst ligeså godt vare på de borgere vi har, som de borgere, vi gerne vil have hertil. Derfor mener vi også, vi bør revurdere målet om de 45.000 borgere i 2022. Som et af de få, simple mål, kommunalbestyrelsen udstikker, vil det være et fyrtårn for kommunens ansatte; og det virker både uladsiggørligt og meget lidt bæredygtigt.

Vi har et princip om at overdrage kloden i mindst samme stand, som vi overtog den. Et princip som også Syddjurs Kommune bekender sig til gennem fx FN’s verdensmål, Bæredygtighedsstrategien og den kommende Klimahandlingsplan.

Vi mener, at Syddjurs har en natur og kultur som få andre og at en vækstteori kan betyde flere skridt tilbage end frem. Hvad kan en landsby miste, hvis den ”vækster” med 25 procent indbyggere på to år? Hvad kan kommunen miste, hvis den kun ”vækster” i et enkelt hjørne? Hvad kan vi som nuværende beboere miste, hvis vi sætter ”væksten” over trivsel og fællesskab?

Vi er stolte af vores kommune og vil gerne have flere hertil. Vi vil gerne udvide og forbedre. Men vi vil gøre det med respekt for det eksisterende og de herboende. Hvis kommunen har en vækstmotor, så er det vores natur, vores tillid til hinanden og vores fællesskab."

Publiceret 08 October 2020 15:30