Debat: Ja til velfærd og styrket økonomi

Michael Stegger Jensen (S), gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget, Syddjurs Byråd:

"Styrket velfærd og økonomi. Det er overskriften på det budget, der er lavet.

Vi styrker velfærden på flere områder.

Flere penge til de ældre. Både via fire mio kr. til plejeboliger og tre mio kr. til hjemmehjælp. Et område, der har været presset, og hvor vi samtidig er glade for at kunne give medarbejderne bedre arbejdsbetingelser. Netop medarbejderne vender jeg tilbage til.

Flere penge til alle skoler. Det var vigtigt for os i Socialdemokratiet, at alle skoler får flere midler. Det gør de med denne aftale fra næste skoleår. Midlerne fordeles efter dialog med skolerne. Det var vigtigt for os, at få denne bemærkning med. Da det var et ønske fra flere af skolerne.

Vi har rykket overgang fra vuggestue til børnehave fra 2 år og ni måneder til 3 år. Efter ønske fra daginstitutionerne. Til gavn for de mindste.

Vi har oprettet en ny pulje til bæredygtighed. Udelukkende med fokus på bæredygtighedsudvalgets anbefalinger. Her er afsat 1,75 mio kr. i år. Til en start. Vi har samtidig omdøbt sidste års pulje med udgangspunkt i FNs verdensmål til en pulje til jordfordeling. Endnu et stort skridt i en mere grøn retning.

Vi styrker økonomien ved at budgettere med at lægge 20 mio kr. i kassen. Den økonomiske situation i Syddjurs Kommune i 2020 har været alvorlig, og vi synes ikke det er forsvarligt at bruge flere penge i denne omgang. Derfor har vi også sagt klart nej til skattelettelser. Vi ønsker at styrke velfærden i stedet.

I en tid, hvor COVID-19 også giver usikkerhed omkring fremtiden, vil vi ikke spille hasard med borgernes penge. Dette er endnu et argument for at styrke kassen med førnævnte 20 mio kr.

Men vigtigst af alt, så er der lyttet til vores dygtige medarbejdere. Vi har lyttet til skolerne, og til medarbejdere i ældresektoren, der nu får mere indflydelse på planlægning af deres hverdag i en forsøgsordning.

Samtidig overgår tøjvask igen til vores egne hænder, da det har været et stort ønske for mange medarbejdere.

Alt dette stod at læse i de mange høringssvar, og dem tager vi i Socialdemokratiet meget seriøst, og læser igennem for at træffe beslutninger til gavn for både borgere og medarbejdere.

På anlægsfronten er vi ambitiøse, og har sat 8 mio kr. af til byggemodning i hele kommunen. Det er vigtigt der er byggegrunde alle steder, og det er glædeligt der kommer det i det kommende år.

Vi er også tilfredse med, at der er sat en mio af til trafiksikkerhed. Så sent som i mandags, da den socialdemokratiske gruppe besøgte Ryomgård, var trafiksikkerhed et tema der optager mange af vores borgere.

Venstre er udenfor Budget 2021. Ligesom i Aarhus og Randers. Er det en bevidst strategi fra Christiansborg? Det er ærgerligt at Radikale Venstre ikke vil være med til at styrke bæredygtighed, og at Dansk Folkeparti ikke vil være med til at styrke ældresektoren, samt at Konservative ikke vil være med til at styrke erhvervspuljen med øget fokus på cirkulær økonomi.

Jeg vil til slut gerne rose SF, Enhedslisten og Alternativet for deres villighed til kompromiser, og for at have været konstruktive hele vejen, og for et godt samarbejde. Og tak til vores organisation for et flot stykke arbejde, både under forberedelsen af budget, samt under perioden med budgetseminar og forhandlinger.

Også en tak til de resterende partier for at undlade at stemme imod budget 2021. I byrådssalen onsdag, var det opløftende at høre alle nævne, der er meget de er enige i. På vegne af Socialdemokratiet ser jeg frem til et fortsat godt samarbejde mod bedre velfærd og stærkere økonomi."

Publiceret 10 October 2020 21:00