Modelfoto

Modelfoto

Debat: Venstrefløjen i byrådet leverer endnu en molbohistorie

Af Steen Møller, Strandgårdshøj 21, 8400 Ebeltoft:

"Indenrigsministeriet har givet Syddjurs Kommune mulighed for at sænke kommuneskatten med 0,17 procent point fra 25,9 procent til 25,73 procent - ikke meget, men trods alt bedre end ingenting og med stor signalværdi.

For kommunen ville indtægtstabet i kommuneskatten over 5 år beløbe sig til 56,5 mio. kroner, hvilket til gengæld ville udløse et statstilskud på 47,5 mio. kroner. Netto ville indtægtstabet for kommunen således kun være på i alt 9 mio. kroner fordelt over 5 år. Man skulle jo tro, at kommunen omgående ville bide til bolle og med kyshånd sige tak til.

Men ak nej - helt uforståeligt takkede det lille røde flertal på 14-13 i byrådet nej til statens generøse tilbud, hvorefter de borgerlige naturligvis ikke kunne indgå i budgetforliget med rød stue for det kommende år, og derfor så sig nødsaget til at stemme imod budgetforslaget.

Uagtet at Socialdemokraterne med borgmester Ole Bollesen i spidsen allerede i starten af året måtte smide håndklædet i ringen og erkende, at kommunen ikke havde styr på finanserne og, at man derfor måtte bede de borgerlige om hjælp til en genforhandling af indeværende års budget, så formåede borgmesteren alligevel ikke at strikke et fælles budget sammen, som den borgerlige side af byrådet kunne bakke op om og tilslutte sig.

Formentlig er sagen jo nok bare i al sin enkelthed, at den røde side af byrådet har det på samme måde med skattelettelser, som bonden har det med degne i eventyret om Lille Claus og Store Claus. Man vil for enhver pris undgå skattelettelser, idet man til hver en tid mener, at borgernes penge under alle omstændigheder altid har det bedst i kommunens lommer.

Også selv om ovennævnte lille skattelettelse stort set blev kompenseret af staten mod til gengæld en lille egenfinansiering fra kommunens side. Og således går borgerne i Syddjurs Kommune formedelst 9 mio. kr. ud af et budget på 3 milliarder kroner glip af et statstilskud på 47,5 mio. kroner - alene for at Socialdemokraterne og rød stue i fællig kan løfte den ideologiske fane så højt, at det kniber med at nå jorden. Og de klippede får har til gengæld bare at betale ved kasse 1.

Se det var en rigtig molbohistorie."

Publiceret 10 October 2020 19:30