Marianne Kirkegaard (V), Syddjurs Byråd, pressefoto.

Marianne Kirkegaard (V), Syddjurs Byråd, pressefoto.

Debat: Venstre vil frihed og kvalitet i ældreplejen

Marianne Kirkegaard (V), Syddjurs Byråd, næstformand Udvalget for Sundhed, Ældre og Social:

"I kølvandet på TV2 udsendelsen 'Plejehjemmene bag facaden', hvor vi alle kunne se, hvordan plejehjemsbeboere fik en meget uværdig behandling og blev udsat for omsorgssvigt, har vi i Syddjurs Kommune fundet anledning til at kigge ind i vores egen ældrepleje.

Jeg oplever, vi har en værdig ældrepleje med dygtige, engagerede medarbejdere med hjertet på rette sted. Så vi kan godt være stolte. Når vi så alligevel tager et kig ind i ældreplejen, er det for at sikre, at vi også fremover har en værdig ældrepleje.

Jeg er meget tilfreds med at se og konstatere, at der arbejdes med kvalitet i plejen, bl.a. har vi kvalitetsansvarlige sygeplejersker, der udvikler og sikrer medarbejdernes kompetencer også inden for etik og værdighed, og der arbejdes med flere kvalitetsudviklingsprojekter. Vi har endvidere både Tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed og kommunens egen tilsynsforpligtelse, som vi har valgt at udlicitere, netop for at der kan ses med neutrale øjne udefra. Endelig har vi brugertilfredshedsundersøgelser, ældreråd og brugerråd at inddrage. Rigtige mange har altså øjne på at sikre, at vi på en værdig måde drager omsorg for de ældre.

Er det så godt nok? I Venstre mener vi, der skal gøres mere.

I Venstre arbejder vi med stærkt fokus på at sætte mennesket før systemet - og frihed til den enkelte. Når det gælder driften af plejehjem og Hjemmeplejen er det derfor vigtigt at ansvarliggøre lederne, at lederne får rum og frihed til at skabe og vise den rette vej og sammen med medarbejderne skabe en kultur, hvor værdighed er bærende - og at ledere og medarbejdere sættes fri til at gøre det - og ikke reduceres til en systemets forlængede arm.

Mennesket før systemet betyder frihed for den ældre.

I budgetforhandlingerne ville Venstre gerne have klippekortsordningen - som den tidligere regering indførte - med i kommunens budget for næste år. Det giver plejehjemsbeboeren ret til selv at bestemme en ekstra aktivitet helt uden visitation fra systemet. Det kunne eks. være et besøg på kirkegården, et ekstra bad, en tur på museum osv. Det er frihed - og det er værdighed.

Også når det gælder bolig, skal der være frihed til at vælge selv. Mennesker er forskellige, og får man behov for en plejehjemsplads, er det vigtigt, at der er frihed til at vælge, hvor man vil bo. Her mener vi i Venstre, at Syddjurs Kommune skal være åben for friplejehjem som et alternativ til de kommunale plejeboliger. Vi skal derfor aktivt skabe mulighed for, at det kan blive et tilbud til de, der ønsker det.

Endelig arbejder Venstre på landsplan for at skabe professionelle bestyrelser på plejehjemmene, hvor også pårørende, beboerne, ledere og kommunale repræsentanter er med i bestyrelsen til at træffe væsentlige beslutninger for det enkelte plejehjem. Kommunernes landsforening er fremme med lignende forslag. Jeg ser meget frem til udviklingen og tiltag for de professionelle plejehjemsbestyrelser.

Lokalt vil vi i Venstre således arbejde for frihed og selvbestemmelse til både ledere, medarbejdere og plejehjemsbeboerne. Det tror vi på sikrer og styrker værdigheden."

Publiceret 18 October 2020 21:00