Debat: Besparelser og centralisering har medført forringede levevilkår for beboerne på Rosengården

Af Annette Bøjen, formand og Erik Munkholt Sørensen, næstformand i Pårørenderådet på Plejecenter Rosengården:

"Besparelser og centralisering på Plejecenter Rosengården har medført forringede levevilkår for beboerne, en presset hverdag for plejepersonalet og frustrerede pårørende.

Vask af beboernes tøj er overgået til en ekstern leverandør, hvor det gennemgår en standardiseret vask. Hvidt er blevet gråt, meget er krøllet eller har skjolder, tøj bliver væk, garderoben har måttet suppleres betydeligt, personalet har fået ekstra opgaver med opskylning af pletter og efterfølgende rengøring af badeværelser, og et funktionelt vaskeri står ubrugt hen. Leverandøren tilkendegiver, de lever op til udbuddet - ved klager er standardsvaret, at tøjet er fejlhåndteret på Rosengården.

Ifølge chef for Sundhed Ingelise Juhl skal beslutningen ses i sammenhæng med stigende rekrutteringsudfordringer, da social- og sundhedskompetencer ønskes anvendt i forbindelse med personlige pleje til beboerne.

En ændret fordelingsnøgle har samtidig medført, at Rosengården skulle afskedige i alt tolv personer. Personale, der har varetaget vask og rengøring, var ufaglærte og har desuden udført ad hoc opgaver ex. hentet akutmedicin, bragt urinprøver til lægehuset. Omsorgsdelen med klippekortordning og social hygge er barberet væk, og tid til vedligeholdelse af beboernes færdigheder er begrænset. De sundhedsuddannede er blevet ekstra belastet og har samtidig skulle overtage de ufaglærtes ad hoc opgaver for en gruppe borgere, med sparsomme ressourcer.

Vi har stor respekt for personalet, som aktuelt kæmper for at udføre en værdig pleje, men vi vil også gerne medvirke til at udbrændthed/stress og skandalesager, som vist på TV2, undgås. Skal den fremtidige rekruttering sikres, er det nødvendigt med tid, plads og anerkendelse af faglige normer og værdier. Rosengården varetager uddannelse af mange elever/studerende. Det kan være en måde at sikre den fremtidige rekruttering på; men det er dog bekymrende, hvis elever/studerende er nødvendige for, at arbejdstidsplanerne kan hænge sammen.

Plejecentrene bør fremadrettet have større råderum til selvstændigt at udføre deres arbejde. Det drejer sig ikke kun om penge. Større beføjelser til lederen på det enkelte plejehjem, kan også være en motivationsfaktor. Som pårørenderåd, er vi uforstående overfor de gennemførte ændringer."

Publiceret 28 October 2020 21:30