Ole S. Hansen (S). Foto: Lars Norman Thomsen

Ole S. Hansen (S). Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Biogas - Lime tættere på at kunne se lyset

Af Michael Stegger Jensen og Ole S. Hansen, medlemmer af Syddjurs Byråd - på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe:

"Udpegningen af et areal for et muligt biogasanlæg ved Lime ser nu ud til at kunne fjernes.

Det ser vi med stor tilfredshed på i den socialdemokratiske gruppe.

Michael Stegger Hensen, gruppeformand hos S. Foto: Lars Norman Thomsen

Michael Stegger Hensen, gruppeformand hos S. Foto: Lars Norman Thomsen

Igennem de seneste planperioder har det været et statsligt krav, at Kommuneplanen skulle rumme et område udlagt til et biogasanlæg. Dette område er udlagt meget tæt på Lime, hvilket naturligvis har ført til mange bekymringer blandt beboerne i og omkring Lime.

Disse bekymringer blev vi, i den socialdemokratiske gruppe, tidligt præsenteret for. På et møde tilbage i 2018 fik vi beskrevet et meget langt sagsforløb og mødte nogle borgere, der ikke kunne forstå argumenterne for placeringen i deres område, tæt på beboelse og drikkevandsressourcer.

Siden dette møde, har vi prøvet at finde alternative løsninger.

Kunne man udpege et område, der ikke lå så tæt på bymæssig bebyggelse? Kunne man få godkendt et mindre anlæg andetsteds i kommunen som en udpegning? Kunne Syddjurs Kommune lave et samarbejde med Norddjurs Kommune om en fælles udpegning og på den måde fjerne udpegningen ved Lime? Mange modeller blev undersøgt.

Nu viser det sig, at kommunen må planlægge på en anden måde.

Direkte adspurgt har erhvervsministeren nu tilladt, at man ikke længere udpeger et specifikt område, men i stedet laver en planlægning ud fra et konkret ønske. Altså ligesom andre energianlæg, såsom vindmøller og solcelleparker.

Det betyder at udpegningen ved Lime nu kan fjernes som en konkret udpegning i kommuneplan 2020, hvis der altså er politisk flertal for dette.

For os i den socialdemokratiske gruppe er sagen naturligvis klar. Lime skal ikke længere være holdt i dette jerngreb, og vi vil fjerne den konkrete udpegning, så også biogasanlæg placeres hvor der er forudsætninger og behov."

Publiceret 28 October 2020 11:00