Ole Bollesen og Kirstine Bille. Arkivfoto

Ole Bollesen og Kirstine Bille. Arkivfoto

Debat: Selvfølgelig er der ansat folk med forstand på det specialiserede område i kommunen

Af Kirstine Bille (SF), formand for Udvalget for Familie og Institutioner og Ole Bollesen (S), borgmester:

"I starten af oktober skrev formanden for forældrebestyrelsen på Pindstrupskolen Vinni Kjærgaard Jørgensen følgende: (På facebook efter morgengåtur med borgmester Ole Bollesen i Pindstrup, red.)

”Hvad angår Pindstrup skolen er der kun et at sige: Skal det specialiserede område forblive under kommunerne, så skal der ansættes folk med forstand herpå i kommunen! Alt andet kommer til at koste kommunekassen dyrt i sidste ende. Der er ikke viden nok på området hverken i kommunen eller i byrådet.”

Dette er en principiel holdning til handicapområdet, men også samtidig et voldsomt angreb på vores personale på Pindstrupskolen. For selvfølgelig er der ansat folk med forstand på det specialiserede område i kommunen.

Helt principielt synes vi, at børn i Syddjurs først og fremmest er forældrenes ansvar. Men forældre kan godt have brug for hjælp og støtte. Og den skal kommunen helt klart tilbyde. Dernæst mener vi, at det er kommunen, der skal tilbyde undervisning af børn både på normalområdet og på specialområdet.

Langt de fleste børn bør undervises i deres lokalområde – også selv om de har forskellige udfordringer. Al erfaring og viden siger, at børn, der inkluderes i den normale skoles fællesskab, har bedre chancer for at komme videre i en ungdomsuddannelse. Medarbejderne på de almindelige folkeskoler er allerede godt i vej med at blive uddannet til at tage sig af børn med specielle udfordringer. Denne videreuddannelse vil fortsætte i de kommende år.

Nogle få børn kan ikke rummes i det almindelige skoletilbud, og her tilbyder vi en specialundervisning på Pindstrupskolen. Personalet på denne skole har både stor viden og stor erfaring i at undervise denne gruppe børn. Alt andet er simpelthen usandt – og vi finder det meget uheldigt, at formanden for forældrebestyrelsen stiller spørgsmålstegn ved personalets kvalifikationer.

Vi forstår heller ikke ønsket om, at staten skal overtage området. Skulle personalet pludselig blive bedre kvalificeret af at være statsansat? Set fra både forældrenes og fra børnenes synspunkt må det vel være bedre at være tæt på den ansvarlige kommune og på de ansvarlige politikere – nemlig Syddjurs Byråd."

Publiceret 30 October 2020 08:30