Debat: COVID-19 - vi gør det sammen vinteren over

Af Michael Stegger Jensen, Gruppeformand Socialdemokratiet - på vegne af den socialdemokratiske gruppe i Syddjurs Kommune:

"I øjeblikket stiger smittetallene i Syddjurs Kommune, og vi har på bostedet i Marie Magdalene oplevet, hvor stærkt smitten kan sprede sig. Det samme på flere skoler, hvor et enkelt smittetilfælde påvirker mange andre, og breder sig sim ringe i vandet.

Pludselig er COVID-19 kommet meget tæt på os i Syddjurs. Det er nyt, og også i Byrådet har vi haft det første smittetilfælde.

Jeg har talt med flere, der har haft denne virus, og hørt mange forskellige oplevelser af den. Fælles for alle er dog, at den ikke bare er ovre på et par dage. Og at den trækker tænder ud, også selvom man er ung og frisk.

Den rammer de svageste hårdest, og derfor skal vi passe særligt på dem i den kommende tid.

Jeg vil gerne rette en stor tak til vores personale i Syddjurs Kommune. Vores lærere, pædagoger, hjemmehjælpere og plejepersonale, har ydet en ekstra stor indsats, for netop at sikre de svageste befolkningsgrupper mod COVID-19. Den socialdemokratiske gruppe er glade for og påskønner jeres indsats. Ligesom vi gør med de mange ansatte, der arbejder hjemmefra, og på andre måder får påvirket deres arbejdsdag og hverdag.

Coronatræthed er et udtryk, der bliver hyppigt brugt blandt os nu. Jeg forstår det, og har også den samme følelse, og ønsket om at komme tilbage til normalen. Til at vi igen kan ses med venner og bekendte, dyrke idræt og samles til lokale arrangementer i diverse foreninger.

Mit bud er vi skal hele vejen gennem vinteren med restriktioner. For vores allesammens skyld. Vores slogan i Syddjurs Kommune er “Vi gør det sammen”. Lad os leve op til det, og komme igennem den svære tiden sammen, til gavn for os alle."

Publiceret 04 November 2020 09:18