Jette Christensen, formand for Hornslet Seniorer. Foto: Lars Norman Thomsen

Jette Christensen, formand for Hornslet Seniorer. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Opråb til politikerne - det går ikke, det her

Af Jette Christensen, formand, Hornslet Seniorer:

"Kære politikere i Syddjurs Kommune hjælp os med at holde tingene i gang

Hornslet Seniorer er i gang med efterårets program, og vi er allerede godt i gang med - whist og bowls og bowling, som er startet op som det plejer. Men, men vores populære og hyggelige bankospil og flere andre arrangementer har vi desværre haft en del problemer med Syddjurs Kommune om at kunne holde i gang. Vi i Hornslet Seniorer har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer til punkt og prikke, og er selvfølgelig også interesseret i at passe på. Vi sørger for afstand, håndsprit og, hvor det er påkrævet også mundbind

Fra kommunens side har man valgt at sidestille alle pensionister med plejehjemsbeboere, og derfor er der sat restriktioner op, så foreninger ikke har en chance for at holde noget i gang på Aktivitetscenter Rosengården. Det burde være meget enkelt i disse corona-tider at holde døren lukket/låst til cafeen fra plejehjemmet kl.13.00, så der er en total adskillelse der. Det vil betyde at byens pensionister så stadig har et sted at komme og være sammen. Vi har udelukkende aktiviteter efter kl. 13.00. Der er ingen plejehjemsbeboere, der deltager, og de må ikke komme på aktivitetscentret på grund af corona-restriktioner.

Cafeen er på 200 kvadratmeter, så efter sundhedsmyndighederne er der rigelig plads til de 50, som det er tilladt at samles, men kommunen sagde 35. Da Sundhedsstyrelsen sagde 2 m2 pr. person, sagde Syddjurs Kommune 4m2. Der er også et andet lokale på 86 kvadratmeter, hvor man kun må være 10 personer, og det ser jo lidt mærkeligt ud, når man i lokalet ved siden af må være 8 på ca.16 kvadratmeter. Det er lige de 2 store rum, som foreninger bruger.

Inden Corona krisen havde man i Syddjurs fokus på ensomme ældre og havde/har det på budgettet som en udgift. Ensomhed som problem er blevet mere udtalt i de seneste måneder. I Hornslet Seniorer bliver vi ofte kontaktet af borgere, der er ved at gå ud af deres gode skind af ensomhed, og beder os om at holde vores aktiviteter i gang og dermed forebygge ensomhed. Det koster ikke kommunen noget bortset fra at lægge lokaler til. De fleste ved at vejen ud af den dystre ensomhed oftest er livgivende fællesskaber, hvor vi mødes, udfordres og inspireres.

I Aarhus Kommune har man givet ekstra penge (20 mio. kroner +10 mio. kroner fra Sallingfonden) til foreninger, blandt andet for at forebygge ensomhed og for at holde ting i gang.

Her er vi en frivillig forening, der gerne vil gøre noget, der er gratis for kommunen, men hvor vi som forening føler, vi ikke er velkommen mere på Rosengården. Vi er en forening under Folkeoplysningsloven, så mon ikke kommunen skal sørge for lokaler til os. Vi har haft kommunale lokaler altid, vi kom med over på Rosengården, da det blev ombygget til aktivitetscenter i 1986, inden da holdt vi til der, hvor der nu er bibliotek.

Nu er der kommet yderligere stramninger fra Sundhedsstyrelsen, som vi jo alle skal overholde med et forsamlingsforbud på 10.

Jeg mener, vi skal agere både i og med restriktionerne og prøve på at holde noget i gang. For eksempel har vi nogle kortspillere, der samles en bestemt dag om ugen i cafeen, de sidder i små grupper på 4-5 personer, det er de samme, der spiller sammen. Her burde det være muligt at dele den store cafe op i mindre zoner, uden at gå uden om lovgivningen, så der kan være lidt flere end de 10 man nu strengt holder på må være i den store cafe. Vi vil gerne samarbejde, men lederen fortæller bare, at det er hende der bestemmer.

Jeg håber, at det stadig er jeres, de forskellige partiers grundholdning, at vi skal værne om foreningslivet, også selv om det er en forening for pensionister.

Vores bowls-hold, hvor vi er på skolen, har vi måttet dele over 2 dage, så vi stadig kan holde aktiviteten i gang. Det koster noget ekstra arbejde og penge, da der skal stilles op 2 dage, men hellere det end at der ikke sker noget.

Nu bliver der talt om, at restriktionerne kan række ud over julen og måske til næste sommer eller længere. Det er ikke noget med, at vi lige skal holde ud bare i en kort periode. Hvis vi ikke selv passer på, kan de sociale konsekvenser blive lige så omfattende som de sundhedsmæssige. Sundhed er jo ikke kun den fysiske sundhed, men også den psykiske sundhed.

Så kære politikere hjælp os med at holde tingene i gang. Planlæg efter Sundhedsstyrelsens regler også når corona-tallet falder, og vi må samles lidt flere igen. Jeg venter spændt på et svar fra jer."

Publiceret 04 November 2020 16:45