Ebba Grethe Møgelvang. Foto: Syddjurs Kommune

Ebba Grethe Møgelvang. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Socialdemokraterne i Syddjurs Byråd går imod deres egen regering

Af Laila Sortland og Ebba Grethe Møgelvang (begge Dansk Folkeparti) - Syddjurs Byråd:

"På onsdagens byrådsmøde den 28 oktober 2020 havde partierne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet et forslag på dagsordenen. Syddjurs tilbyder at tage imod mennesker fra flygtningelejren Moria i Grækenland.

Laila Sortland (DF). Arkivfoto

Laila Sortland (DF). Arkivfoto

Forslaget blev vedtaget med et snævert flertal, idet Socialdemokraterne gik imod den socialdemokratiske regering og stemte for forslaget sammen med de partier, der havde stillet forslaget til dagsorden (Christian Haubuf (S), undlod at stemme, mens Radikale Venstres medforslagsstiller Jan Kjær Madsen havde meldt afbud til byrådsmødet, red.))

Inden da havde socialdemokratiet stemt imod Dansk Folkeparti og de øvrige borgerliges forslag (minus Jan Kjær Madsen (B), red.) om, at punktet burde pilles af dagsordenen, idet det er regeringen og ikke Syddjurs Byråd, der bør varetage Danmarks udenrigspolitik.

Dansk Folkeparti er imod dette forslag, fordi vi mener, det er imod god skik, og vi skal ikke føre landspolitik ude i byrådssalen. Vi er imod forslaget med den klare begrundelse, at sagen er af landspolitisk og international karakter, og derfor ikke et lokalt emne for et byråd.

Dansk Folkeparti er imod, at vi selv fra kommunens side, tager ud i en flygtningelejr og prikker de flygtninge ud, vi ønsker at tage med retur til Danmark. Vi bør ikke træde til, førend vi bliver pålagt fra regeringens side at modtage flygtninge. Der er en procedure, ganske som med FN kvoteflygtninge, at man nationalt beslutter, hvilke kommuner, der skal modtage x antal flygtninge. Og når det sker, så tager vi her i Syddjurs som kommune imod dem og løser opgaverne med at indkvartere dem i passende boliger osv.

Jeg vil gerne oplyse, at Danmark har hjulpet i Moria lejren. Ifølge Information fra Udenrigsministeriet, er der er sendt 44,8 mill. kroner samt 3.000 tæpper og 50 telte til lejren. Pengene er udbetalt til det græske ministerium for migration og asyl. Den brand som skete i september måned var påsat af afghanske flygtninge, har yderligere vanskeliggjort situationen for især uledsagede børn i lejren på Lesbos. Men p.g.a de penge Danmark har sendt, er der nu etableret samarbejde og handlingsplaner for 16-18 årige, hvor de tilbydes uddannelse og praktikpladser i private virksomheder. Udenrigsministeriet har givet disse midler gennem udviklingsbistand.

Den er en ekstraordinær pengegave, fordi Danmark som udgangspunkt ikke giver udviklingsbistand og humanitær bistand til Grækenland som er medlem af EU, og landet er heller ikke et udviklingsland i henhold til OECD´s regler. Danmark har derfor været med finansierende donorland iflg. OECD-regler, til såkaldte præasyludgifter. Dette er netop hvad de 44,8 millioner er ydet til.

Dansk Folkeparti vil hjælpe der, hvor der er et behov. Men vi ser gerne at hjælp ydes i lokalområderne, og derfor vil det hjælpe meget mere, såfremt man yder hjælp til folk i lejrene. Vi bør tilbyde dem mulighed for økonomisk hjælp til at rejse hjem til deres landsbyer. Fordi det grundlæggende er forkert at affolke lande og byer i Afrika og Mellemøsten for unge, raske og arbejdsduelige personer. Vi skal sørge for, at folk kommer tilbage til hjemlandet, så de her kan arbejde, tage uddannelse og genopbygge deres hjemstavn, til gavn for hele deres lokale samfund. Jeg ved, hvordan f.eks. Danida projekter i eksempelvis Afrika, kan skabe vækst for en hel landsby, by, og omegn gennem lokale arbejdspladser, og de ekstra tillægserhverv som skabes gennem vækst og udvikling. Og noget andet er, vi kan simpelthen ikke være bekendt, at Europa tager unge mennesker væk fra deres hjemlande.

NEJ! Disse unge mennesker skal være hos deres familier, og deltage i opbygning af et bedre samfund, således at de på sigt får en bedre levestandard og økonomi til rådighed.

Det er nemlig ingen hemmelighed at hjælp til selvhjælp, nytter ganske meget i disse mange lande, som kæmper deres egen daglige kamp for at skaffe den nødvendige mad til egne borgere.

Det er blandt andet derfor, at jeg hellere vil dele 200 mio kroner ud til at hjælpe flygtninge i en lejr, således at de kan rejse retur. Fordi jeg ved, at sådan en økonomisk hjælpepakke vil gavne mange tusinde borgere. Frem for - hvis vi henter 100 her til Danmark, så er det kun dem vi hjælper."

Publiceret 06 November 2020 08:00