Gør hjælpepakkerne bedre, så alle virksomheder kan få den hjælp, som de har krav på!

Peter Brinks, direktør og Lauge Dehn, ejer og bestyrelsesformand, Fuglsøcentret:

Debat Vi er på Hotel Fuglsøcentret og Fuglsø Koncerter ramt meget hårdt på økonomien, og derfor er det helt urimeligt, at vi også skal rammes af reducerede hjælpepakker.

I forbindelse med de første hjælpepakker vedrørende faste omkostninger så blev det vedtaget, at man skulle have sin støtte reduceres, dersom man havde haft underskud i 2019 eller i den tilsvarende periode i 2019.

Vi var i 2019 i den situation, at vi havde valgt at udbygge vores koncertprogram med store internationale navne, og en sådan satsning kan desværre ikke undgå at påvirke resultatet i negativ retning. I 2020 så vi frem til et positivt resultat. Alt gik efter forventning. Billetsalget til koncerter i perioden 1. januar 2020 til 10. marts 2020 lå langt over det forventede. Marts 2020 så ud til at blive den bedste måned nogensinde, indtil alt blev lukket i marts 2020.

Begrundelsen for give mindre dækning for faste omkostninger har hele tiden været, at man ikke ville yde tilskud, der var konkurrenceforvridende. Lige netop for os er dette argument helt uden for skiven. Vores konkurrenter på koncertområdet er i stor udstrækning offentlige koncertsteder, der ikke nødvendigvis svarer moms af indtægterne, og som får offentlig millionstøtte. Måske drives de helt eller delvist med frivillig og ulønnet hjælp. Vi er et rent privat sted, der skal klare sig for egen indtjening, som opnås, når vi har betalt moms, og når vi har betalt vores ansatte løn for deres arbejde.

Vi ved ganske udmærket, at der er mange virksomheder, der bløder i denne krise. Og det gør vi også, selvom vi har en privat ejer, der har valgt, at Fuglsøcentret og Fuglsø Koncerter skal overleve krisen, og som har tilført selskabet de nødvendige midler.

MEN vi har været tvangslukket i 3 måneder i foråret. Vi har kunnet afholde koncerter med max. 500 gæster siden sommerferien. Siden 18. september har vi skullet standse salg af drikkevarer kl. 22.00. Alle private fester er nu aflyst, og det gælder også alle kurser og konferencer.

Vi har i 3 måneder fået tilskud til at fastholde vores trofaste ansatte, og tak for det. MEN vi har jo selv skullet betalt en stor del af lønnen, og vi har ikke haft mulighed for at lade personalet udføre noget arbejde i den tid. Selvom vi havde lukket, så kunne der være brugt energi på at istandsætte mange ting i en stor virksomhed som vores. Vi har nu fået nogen støtte til de faste omkostninger, hvor vi har måttet kæmpe for at få tingene accepteret til trods for, at vores revisorer havde godkendt tingene, og da vi endelig kom i mål, så kunne vi kun på 50 % dækket på grund af vores underskud i 2019.

Nu skal vi i gang med at arbejde med de mange hjælpepakker. Vi håber, at vi kan få dækket vores omkostninger 100 pct., som det vel er tiltænkt. MEN det ville samtidig være rimeligt, dersom man genovervejede at give fuld dækning uanset evt. underskud i 2019.

Det kan godt være, at man kan finde lidt konkurrenceforvridning ved at give fuld dækning, men det drejer sig vel om at hjælpe virksomheder til at overleve og komme igennem en krise, der for vore virksomheder har varet næsten hele 2020, lige bortset fra juli 2020, hvor feriehungrende danskere bar os igennem måneden.

Vi håber, at politikerne vil tænke sig om, så hjælpepakkerne kan opfylde deres formål. Og det gælder også for os i 'vandkantsdanmark'.

Publiceret 06 November 2020 18:33