Jan Fischer (S), SÆ-udvalgsformand. Foto: Lars Norman Thomsen

Jan Fischer (S), SÆ-udvalgsformand. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Glem ikke seniorboligfællesskaber i en ny Kommuneplan

Af Jan Fischer og Michael Aakjær, byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet - på vegne af gruppen:

DEBAT "Syddjurs Kommune skal her i 2020 beslutte en ny Kommuneplan. Det er en stor ting. Kommuneplanen skal tage hensyn til og sætte retning for kommunes udvikling i de næste 12 år. I den proces er det vigtigt at få hørt og inddraget borgerne. Der er en svær tid at gøre dette i. Corona har desværre også besværliggjort denne proces. Der er dog indkommet mange høringssvar fra mange engagerede syddjursborgere – tak for dem.

Michael Aakjær (S). Foto: Syddjurs Kommune

Michael Aakjær (S). Foto: Syddjurs Kommune

I planen skal vi tage højde for, hvordan Syddjurs skal udvikles de næste mange år. Det er vigtigt, at vi kigger hele vejen rundt og har øje for alle samfunds- og aldersgrupper. Der skal prioriteres områder til bl.a. børnehaver, plejeboliger, idrætsanlæg, grønne områder, cykelstier, og naturligvis, hvor vi fremover skal bygge nye boligkvarterer. Men vi skal også sætte retning for hvordan de skal de se ud. Klimaet og bæredygtigheden er tilmed i de seneste år kommet meget i fokus også i denne sammenhæng. Hvilket er godt!

Kommuneplanen er som nævnt en stor ting. Den er vigtig for hele kommunen, derfor skal vi tage den rigtige beslutning om, hvor vi sætter jord til salg så der kan bygges og nye skatteborgere kan flytte til Syddjurs.

Vi mangler i stor stil seniorboliger til vores ældre +65 borgere. Det er vores opfattelse at mange borgere i den aldersgruppe i dag står og gerne vil sælge deres huse og flytte i noget mindre og mere vedligeholdelsesfrit. Alene i Hornslet er der pt. op til 90 borgere på en privat venteliste, der er klar til at iværksætte senior boligprojekter.

I de næste mange år ved vi, at antallet af ældre i kommunen vil stige. Mange af disse ønsker at blive boende i deres by, og vores vurdering er, at det gerne må være i hyggelige boligfællesskaber.

På baggrund af, at investorer allerede står klar til at bygge flere steder i kommunen og borgere allerede nu formulerer ønsker om senior boligfællesskaber, så foreslår vi, at der eksplicit udpeges konkrete områder til seniorboligfællesskaber i kommunen."

Vi mener at udpegningen bør ske flere steder i Syddjurs, og at påbegyndt byggeri sikres inden for en overskuelig fremtid, således vi kan komme den voksende efterspørgsel i møde."

Publiceret 16 November 2020 08:00