Morten Siig Henriksen

Morten Siig Henriksen

Debat: SF skal levere modgiften til coronakrisen og kapitalismen

Morten Sig Henriksen (SF), Syddjurs Byråd og netop genvalgt som folketingskandidat for SF i Djurskredsen:

"Jeg er 23 år, født og opvokset i Syddjurs. Til daglig er jeg i udvalget for plan, udvikling og kultur i Syddjurs Byråd og er ved at afslutte min bachelor i statskundskab på Aarhus Universitet.

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil gennemføre dette:

  • Fritidspas til udsatte familier
  • Gratis psykologhjælp til unge
  • Statslig pulje til skolerenoveringer
  • Håndhævelse af forureneren-betaler-princippet
  • Udtag landbrugsjord og omlæg til vild natur fx et projekt som ’’gendan Kolindsund’’

Så enkelt kan det siges… Men jeg har også gjort mig nogle tanker, om den krise, som vi står i, og vejen videre, hvilket jeg håber, at I vil læse!

Krisen

Jeg stiller også op, fordi jeg ønsker, at SF får en klar og progressiv stemme i den krise, som vi står i. Der er alt for mange, der ser den nuværende coronakrise som et apolitisk øjeblik, hvor vi bare skal følge statens instrukser. Jeg er uenig. Medmindre corona-epidemien er den sidste epidemi (hvilket jeg ikke tror), så er der et behov for at træffe barske beslutninger.

SF skal have en aktiv rolle i at levere modgiften til de mange problemer, som coronakrisen og kapitalismen medfører. Staten skal have en mere aktiv rolle på sundhedsområdet, hvor der skal sikres masker, testkit og respiratorer. En løsning kunne være en sikkerhedsfond, der kan investere i værnemiddelsfabrikker. Inden vaccinen står klar, vil tusindvis af jobs i underholdnings- og turistindustrien være tabte. Krisen bør derfor også være startskuddet til at sikre nye jobs i den grønne sektor, så der er jobs nok til alle. Inden målsætningen om jobs til alle er nået, bør vi seriøst overveje at indføre minimalindkomst til alle i lyset af de mange tabte jobs.

Vejen videre

Coronakrisen har vist, at vi kan handle hurtigt og beslutsomt overfor akutte problemer. Men når oversvømmelser og luftforurening bliver en akut trussel, så er det for sent. Derfor er det afgørende, at SF tager kampen for de langsigtede løsninger. Indtil videre har de unge taget kampen op, men klima- og miljøproblemerne kan ikke blive løst af de unge alene. De unge har brug for allierede, hvis kampen ikke skal ende i magtesløshed.

Desværre er afstanden mellem ord og handling blevet alt for stor hos regeringen. Det viste sig, da regeringen nægtede at indtænke grønne krav i hjælpepakkerne. Det kan og skal SF ikke kunne acceptere. Fremfor at stille sig tilfreds med de såkaldte ’energiøer’ i 2030, skal vi begynde at erstatte den fossile elproduktion med solcelleanlæg og vindmølleparker nu.

Skal succeshistorien også kunne fortælles i fremtiden, så skal vi også investere i uddannelsessystemet. Et forslag om at oprette en statslig pulje til skolerenoveringer, burde være en vigtig prioritet, når vi ved fra arbejdstilsynet, at op imod hver tredje skole har problemer med indeklimaet.

Men hvorfor mig?

Fordi jeg har erfaring fra lokalpolitik og stadig tror på grundlæggende samfundsforandringer. Vi bestemmer selv, hvilket samfund vi ønsker."

Publiceret 18 November 2020 12:00