Ebba Grethe Møgelvang. Arkivfoto

Ebba Grethe Møgelvang. Arkivfoto

Debat: En check på 10.000 kroner til forsamlingshusene

Ebba Grethe Møgelvang (DF), byrådsmedlem:

"I forbindelse med Budget 2021 havde Dansk Folkeparti et forslag fremme, om at der pga corasituationen skulle gives et ekstraordinært tilskud på 10.000 kr. pr. forsamlingshus i kommunen. Et forslag som venstrefløjen i byrådet ikke ville medvirke til.

På denne uges byrådsmøde genfremsatte vi så forslaget fordi de nye hjælpepakker, heller ikke har været til nogen hjælp for de små forsamlingshuse. Finansieringen kunne findes ved de besparelser, der er ved at administrationen pga. corona situationen, ikke kan gennemføre så mange tjenesterejser.

Men igen faldt forslaget desværre, idet kun Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre og de to løsgængere stemte for forslaget. De øvrige partier besluttede sig for, at lade PUK-udvalget om at undersøge, om der overhovedet er behov for at hjælpe forsamlingshusene, samt at kigge på, hvad man kunne gøre uden at afsætte midler.

Spændende. Hvad gør man nu?

Dansk Folkeparti vil gerne hjælpe vores mange forsamlingshuse med et økonomisk bidrag, inden de havner helt på spanden, grundet de mange aflysninger i denne Corona krise.

Hjælpepakker fra staten er ikke nok. De forsamlingshuse som måske har haft lidt penge på kistebunden, kan måske klare sig, men andre som ikke havde penge, har heller intet at gøre godt med.

Hvis vores forsamlingshuse forsvinder i de mindre bysamfund, så mister byen ikke kun en bygning/ et hus, nej – de mister samlingsstedet for byens folk. Grundet manglende indtægter, er der heller ikke nok penge til drift, vedligeholdelse hverken inde eller udenfor forsamlingshuset.

Gennem flere års arbejde med at fundraise midler i Mørke, kender jeg problematikkerne med mangel på penge til drift og til at få igangsat nye projekter og fastholde de eksisterende. Samlet kigges der på hele Syddjurs Kommune, der må gøres noget.

DF mener det er vigtigt med et ekstra tilskud, fordi forsamlingshusene gør en stor forskel i de små samfund.

Forsamlingshuse er vigtige kultur- og mødesteder i de mange lokalsamfund.

Aflysninger så som:

  • Liv i Forsamlingshusene
  • Fællesspisning
  • Lokalforeningers arbejde
  • Familiefester
  • Bankospil
  • Begravelseskaffen
  • er alt sammen aflyst.

Når arrangementer bliver aflyst, så skal der også betales depositum retur.

Derfor vil en håndsrækning til hjælp til faste udgifter være en hjælp til, at man måske kan køre videre.

I rigtig mange mindre samfund, er forsamlingshuset ofte drevet af frivillige kræfter, de er også involveret i mange af de årlige arrangementer man laver ud over fester og faste arrangementer som foreninger laver lokalt. I Syddjurs Kommune med 28 forsamlingshuse ved vi politikere godt, at et forsamlingshus ofte er omdrejningspunktet i det mindre samfund. Der er brug for byen bakker op om sit samlingssted.

Flere steder er situationen den, at folk ikke tør booke lokaler til en fest, da man ikke ved om den i sidste øjeblik må aflyses. Nogle steder er man heldige at en forening el andet bruger forsamlingshuset fast nogle gange om ugen.

Vi må sætte gang i hjælp til de små byers forsamlingshuse. – Tja' - vi kan vel kalde dem datidens Facebook, fordi man altid har brugt samlingsstedet til at dele nyheder, familiehistorier osv. Hvis ikke vi havde et forsamlingsforbud på 10, så burde vi måske foreslå en lokal Fredagsbar, til at sætte skub i indtjeningen.

Vi kunne også finde raflebægrene frem, give en tier i tilskud på stedet, og slå et par seks´ere for at fremme en bedre indtjening. Alle ideer er velkomne, fordi de mindre bysamfund ”fattes penge”.

En ting er sikkert og vist. Uden vores forsamlingshuse, så mister lokalsamfundene en vigtig brik på stedet, hvor de udøver nærhed og sammenhold, foreningsliv, frivillighed og de lokale ildsjæles idebank.

Citat: (af Francois Bacon, engelsk filosof) "Penge er som møg – de gør kun gavn, hvis de bliver spredt."

Lad os få nogle penge spredt ud over vores forsamlingshuse."

Publiceret 28 November 2020 20:30