Ejerkredsen bag Dybdalsgaard I/S, som stiller jorden til rådighed for solcelleparken ved Nimtofte, er advokat Mogens Nørup-Hansen og fru Birgitte Johanne Nymann (tv), og ejerne af Møllerup Gods, Anne Sophie og Stig Gamborg (th). Foto: Martin Schultz

Ejerkredsen bag Dybdalsgaard I/S, som stiller jorden til rådighed for solcelleparken ved Nimtofte, er advokat Mogens Nørup-Hansen og fru Birgitte Johanne Nymann (tv), og ejerne af Møllerup Gods, Anne Sophie og Stig Gamborg (th). Foto: Martin Schultz

Debat: Kritikken af solcelleprojekt ved Nimtofte rammer forbi

Af Birgitte Nymann, I/S Dybdalsgaard:

"Som svar på de mange indlæg i Lokalavisen og på de sociale medier vedrørende solcelleprojektet på vores landbrugsejendom Dybdalsgaard ved Nimtofte, vil vi gerne forsøge at svare på nogle af de spørgsmål og påstande, der rejses.

Læs også: Nimtofte: Hør om solcelleprojekt på Dybdalsgaard

Læs også: 100 hektarer med solceller ved Nimtofte

Læs også: Høring i forbindelse med opstilling af solceller ved Nimtofte

Læs også: Debat: Regning for solcellepark ender hos Nimtoftes borgere

På borgermøde i Nimtofte Kulturhus d. 18. august fremlagde vi vores begrundelser og plan for ny driftsform på Dybdalsgaard uden for Nimtofte.

Hvorfor vil ejerne lave solenergiprojekt på Dybdalsgaard og ikke på Møllerup ved Rønde? Anne Sophie og Stig Gamborg har ejet Møllerup, men gør det ikke længere. Gården blev for et par år siden generationsskiftet, så de har ganske simpelt ikke ejers rettigheder. Købet af Dybdalsgaard var en investering i en landbrugsejendom, som havde været til salg i længere tid. I/S’et forsøgte uden held at finde en driftspartner til at starte malkekvægsbedriften op igen. Djursland havde for år tilbage en del kvæggårde, som nu er nedlagt og kun få er tilbage.

Den grønne omstilling er meget reel fordi vores energibehov er stigende. Når strømmen ikke skal komme fra kulfyrede kraftværker er vind- og solenergi de muligheder vi har i Danmark. Hvis landbruget kan levere billig og ikke forurenende energi, så er det lige så godt som at producere korn og mælk. Mad er blot en anden form for energi. Landbrugserhvervet har altid leveret dét, som samfundet efterspørger og det er hvad vi gerne vil med Dybdalsgaard; der efterspørges næringsfattig jord, biodiversitet og grøn energi, så det har vi fokus på at levere. Landbruget vil fremover skulle producere meget andet end det vi har været vant til og det vil komme hele samfundet til gode.

Solcelleparken ved Nimtofte er ikke planlagt til specifikt at skulle forsyne borgerne i byen og nærområdet. Energien sendes ud på det store elnet, som alle strømforbrugere er tilsluttet. Ved etablering af solenergiparker betaler udviklingsselskabet et større beløb til kommunen, som kan bruges til investeringer i lokalsamfundet. Solenergi kræver ingen former for offentlig eller lokal økonomisk støtte. Der bliver således ikke tale om nogen udgift for borgerne i Nimtofte.

I debatten argumenteres meget for naturen. Den del af Nimtofte Ådal, der ligger på Dybdalsgaard’s side, er et ret uberørt naturområde. Der er ingen stier til offentlig adgang, kun til det lille areal vi stiller til rådighed som lejrplads for Nimtofte Friskole. Det er nemt at argumentere for natur, hvis det kun er for at forsvare den grønne udsigt fra ens vindue. Det kan være over en majsmark eller en græsmark. Spørgsmålet er, hvad der lever på den grønne mark, og netop dét svar har længe været et af kritikpunkterne mod det effektive landbrug; det levner ringe plads til smådyr, fugle og insekter.

I ådalen er der stor såkaldt biodiversitet af planter og insekter. Ved at farme solenergi lader vi landbrugsarealerne ligge udyrkede hen i en lang årrække. Der sås et naturligt plantedække med flere blomstrende plantearter og den næringsfattige jord vil give grobund for den flora som insekter er afhængige af. GreenGo Energy arbejder med ret avencerede solceller. De har ikke noget genskin og de står med relativ stor rækkeafstand. Der plantes bælter med træer og buske som både skærmer for synet til solcellerne, men som også bliver ledelinjer for fugle og dyr. I dag er landskabet på Dybdalsgaard meget åbent med store marker.

Vi håber således på at kunne levere både solenergi og natur fra Dybdalsgaard i årene fremover."

Publiceret 28 November 2020 21:00