Thorsten Møller Olesen Riis. Tilsendt portrætfoto

Thorsten Møller Olesen Riis. Tilsendt portrætfoto

Debat: Ebeltoft - det nye Løkken?

Af Thorsten Møller Olesen Riis, formand for Grundejerforeningen Dråby Strand, Jollevej 6, Dråby Strand, Ebeltoft:

"Politikerne i Syddjurs Kommune har netop nu intentioner om at opføre flere store sommerhuse på helt op til 180m2 lige klods op af Ebeltoft. I udkast til Kommuneplanen – der behandles af byrådet den 6. december - lægges således op til at hele 45 % af de nye sommerhuse i kommunen skal ligge ved netop Dråby Stand. Det svarer til en fordobling af det eksisterende sommerhusområde, hvor et almindeligt sommerhus blot på 50-80m2.

Som om det ikke var ikke var nok, ønsker politikerne også at give los for etablering af et ukendt antal meget store sommerhuse – de såkaldte ”partyhuse” - op til svimlende 360m2 med plads til 20-40 personer og tilsvarende mange biler. Sådanne store sommerhuse forventes i praksis at komme til at fungere som ren udlejningsvirksomhed i strid med sommerhuslovgivningen.

En så massiv ændring udfordrer kraftigt livsstilen og miljøet i de eksisterende sommerhusområder og Ebeltoft by, ligesom det vil medføre store trafikale udfordringer, især på en ”skiftedag”. Erfaringerne fra andre steder i Danmark viser at store ”partyhuse” stort set altid medfører konflikter; høj musik, fest samt pres på bæredygtighed og naturressourcer.

Syddjurs kommune kan ved en fuldstændig ensidig turistsatsning let sætte sit gode renommé som et fredeligt ferieområde for familier over styr og blive kendt som ”Djurslands Løkken” – en udvikling ingen vinder ved. Byrådet i Syddjurs kommune opfordres derfor til at vælge ansvarligt og tage planerne om de store sommerhuse over 150 m2 af bordet, samt at placere disse selvstændigt i egentlige ”ferielande”, hvor de rettelig hører til. Massive lokale udvidelser af sommerhusområderne, som ved Dråby Strand, bør spredes til flere områder for at mindske påvirkningen af omgivelserne. Iværksættes disse tiltag vil flere overveje at bosætte sig i kommunen – det vil jeg da selv."

Publiceret 29 November 2020 21:00