Arkivfoto

Arkivfoto Shutterstock / Diyana Dimitrova

Debat: Profitmagernes grønne spøgelse i anden mands baghave

Af Rasmus Jensen, Teglvangsvej 78, Hornslet og Bent Andersen, Mørke:

DEBAT Hvorfor skal solceller placeres i Udkantsdanmark (her i blandt Syddjurs), når strømmen skal bruges inde i byerne? De omfattende nye projekter omhandlende de nye solcelleparker:

Ridsegårdens solcellepark er på 90 hektar, hvilket svarer til et 50MW anlæg svarende til 12500 husstande, placeret i Karlbyenge

Bjørnholm solcellepark er et 90MW anlæg, der producerer strøm til 17.500 husstande mellem Trustrup og Tirstrup

Nimtofte Solcellepark på 176 hektar, der leverer strøm til 28.000 husstande

Kolind solcellepark på 210 hektar (200MW) til 50.000 husstande

Mesballe solcellepark på 19,3 hektar (14MW) til 3670 husstande

Det påfaldende er, at alle fem projekter er indkommet på samme tid. Projekterne er kommet til med fire forskellige selskaber, alle med samme mærkværdige korte høringsfrist - 14 dage.

Her sidder man tilbage med en følelse af, at beslutningen ønskes skjult for offentligheden. Grundet Aarhus Kommunes CO_2 mål i 2030: "Aarhus skal være CO_2 neutral i 2030, men målet kan kun nås hvis der bliver importeret solenergi fra nabokommunerne" - Bünyamin Simsek, citat fra TV2 Østjylland, 24/11 2020.

Dertil også den meget foruroligende udtalelse fra borgmester Olle Bollesen: "Vi har været nødt til at fremskynde behandlingen. Kommunerne er i indbyrdes konkurrence, fordi der er langt flere anlæg på vej, end hvad der er kapacitet til. Der er simpelthen grænser for, hvor mange anlæg, man kan tilslutte el-nettet. Så det handler om at være først." Citat: JP Århus 25-11-2020

Men er denne beslutning nu så forhastet, at det kommer borgerne i de berørte områder til last?

Vi mener, at disse byområder kommer til at lide på flere parametre, her i blandt markant lavere huspriser, faldende interesse for tilflytning her med stor risiko for nedlukning af de lokale skoler og institutioner, samt en markant forringelse af de naturskønne områder. Vi i udkantskommunerne ( Syddjurs ) må altså ligge til last for, at Aarhus kan nå deres CO_2-mål. Her skal det nævnes, at de berørte områder ikke kun omfatter der, hvor solcelleparkerne opføres, men at det også omfatter de mellemliggende arealer, da der skal graves kilometervis af ledninger.

Vi mener, at man bør tage til efterretning fra de professionelle fagfolk, der vurderer, at den klart bedste lokation af solcelleparkerne er nær forbruget af strømmen. Deriblandt TAGE og grønne områder på og ved industribygninger.

Som det er nævnt i Nimtofteprojektet, er solceller også velegnet til placering på Tirstrup Lufthavns grønne område, som i øvrigt er indhegnede.

Den hurtige sagsfremstilling vidner forskelligheden af de faktuelle tal.

Ex. Oplyses i Nimtofteprojektet, at arealet af solcelleparken bliver 147+30 hektar. Senere i samme beskrivelse nævnes 165+31 hektar. Det må bevidne den hurtige sagsfremstilling, som findes i nogle af de andre projekter.

Men man kan jo godt forstå, lodsejerne tager imod tilbuddet fra de forskellige energiselskaber, der vil betale op imod 16.000-18.000 kroner pr. ha. årligt. Dette ville jo give dem en mere stabil indkomst end ved at dyrke afgrøder.

Den opstillede udregning er taget fra Ringkøbing Skjern Dagblad. Læserbrev: Af Niels Rasmussen , Byrådsmedlem for SF:

Nimtofteprojektet. Vil kunne inddrage 3,5 mio. kr. til ejeren af jorden pr. år.

Ridsegården. Solcellepark. 1,6 mio. kr. pr. år. På 30 år = 48 mio. kr.

Kolind. Solcellepark. 3,7 mio. kr. pr. år. På 30år = 113 mio. kr.

Mesballe. Solcellepark. 347.400 kr. pr. år. På 30 år = 10 mio. kr.

Bjørnholm. Solcellepark. Der er ikke oplyst antal Ha. i projekteringen. Vores udregning er beregnet til 70 Ha. = 1,26 mio. kr. pr. år. På 30 år = 37 mio. kr.

"De berørte naboer som bor op af solcelleparkkerne vil kunne få op imod 2.500 kroner årligt i erstatning." Citat fra TV2Øst. 26.11.2020.

Dette vil jo ikke kun berøre det nærområde, som anlæggene skal bygges i. Der er også en stor transport af materialer med elementer samt bortskaffelse af emballage, som ikke ville kunne undgår at berøre det lokale vejnet.

Total for alle projekter:

  • 1976 lastbillæs leveringer af solpaneler
  • 638 lastbillæs stativer
  • 1.432 ton. emballage skal bortskaffes

Men der må jo kunne ses en økonomisk interesse fra Syddjurs Kommunes side i at få disse anlæg anlagt, da de vil blive tildelt en grøn pulje.

Kommunen vil kunne få op til 30.000 kr. pr. Mw, som anlægget vil give. Det totale Mw for alle 5 anlæg vil kunne nå 446 Mw * 30.000 kr. = 13,4 million kr.

Bekymringer

  • Hvad er den langsigtede gevinst for miljøet?
  • Hvad med bortskaffelse af det etablerede anlæg efter endt tid?
  • Rengøring af paneler?
  • Forringet levevilkår for lokalbefolkning?
  • Afskærmning for dyrelivet?

På landet ville vi gerne have natur og grønne områder, ikke tildækkde marker med sorte baner med paneler.

I byerne vil man have natur på taget, hvor solcellerne bør anlægges.

Strøm, der ska bruges i byerne, må også anlægges i byerne."

Publiceret 04 December 2020 09:00