Solar panel, photovoltaic, alternative electricity source - concept of sustainable resources

Solar panel, photovoltaic, alternative electricity source - concept of sustainable resources Shutterstock / Diyana Dimitrova

Debat: Nimtofte siger nej tak til solcelleanlæg

Af Pia og Torben Hansen, Eskebakken 55, 8581 Nimtofte:

DEBAT "Nimtoftes borgere udtrykte et stort resolut NEJ til solcelleanlæg ved underskriftsindsamling. 270 borgere som repræsenterede over 80 procent af adspurgte skrev under. Heraf var 245 fra postnummer 8581 Nimtofte. De adspurgte borgere, der ikke underskrev, udtrykte, at de enten ikke havde dannet en holdning, de støttede solceller eller de ville gerne være neutrale. En gruppe borgere samlede underskrifterne i weekenden 28.-29. november med masker, håndsprit og behørig diskussionsafstand.

Læs også: Nimtofte: Hør om solcelleprojekt på Dybdalsgaard

Læs også: 100 hektarer med solceller ved Nimtofte

Læs også: Høring i forbindelse med opstilling af solceller ved Nimtofte

Læs også: Debat: Regning for solcellepark ender hos Nimtoftes borgere

Læs også: Debat: Kritikken af solcelleprojekt ved Nimtofte rammer forbi

Hertil kommer 66 høringssvar til Syddjurs Kommune – et overvældende stort antal.

Vores begrundelse, som fulgte underskriftsindsamling:

Nimtofte er en en sårbar by på randen af Syddjurs Kommune. Vi har i det sidste årti mistet bank, apotek, bager og til gengæld fået Danmarks dyreste fjernvarme i slipstrømmen af et bremset golfprojekt, som efterfølgende har givet os faldende tilflytning af boligejere og flere lejere. Vi kæmper alle for at holde gang i vores Brugs, læge, pizzeriaet, friskole og børnehave. Vi har vores natur med vores idylliske Mølledam, Nimtofte å med dets unikke ådal og store biodiversitet og vores omgivende, smukke kuperede landskab med de mange gravhøje. Vi sætter vores lid til en fremtid med bebyggelse af byens planlagte udstykning, forbedret økonomi i fjernvarmen, og at flere får øjnene op for vores skønne natur. Nimtoftes borgere og nærliggende lodsejere vil få en utrolig kraftig negativ påvirkning som ikke kan skjules i det kuperede terræn, hvis det forslåede solcelleanlæg bygges

Et solcelleanlæg i umiddelbar nærhed og endda helt op til bygrænsen bidrager på ingen måde positivt til Nimtoftes fremtid og vil accelerere den negative udvikling, som byen har oplevet. Da det forslåede solcelleanlæg består af 5 usammenhængende områder vil et antal lodsejere blive fuldstændigt eller delvis omgivet af solcelleanlæggene med store konsekvenser for dem. Den negative visuelle påvirkning af landskabet er stærk øget af de fragmenterede områder.

I forhold til flere af de andre solcelleprojekter under høring i Syddjurs Kommune er projektoplægget i Nimtofte useriøst, mangelfugt og forsøger at male et urealistisk skønmaleri med ord og visualiseringer af anlægget. Det hidtidige projektforløb i forhold til naboerne har været skuffende med mangelfulde initiativer på især bagkant. Derfor har mange borgere i Nimtofte og berørte lodsejere ikke tillid til folkene bag projektet. Det er vigtigt at huske, at dette projekt rækker mindst 30 år frem i tiden.

Dette er dog ikke en protest mod solenergi eller anden vedvarende energi, men et opråb mod: et dårligt projekt, mangel på overordnet planlægning og retningslinjer og en demokratisk proces, der ikke afspejler projektets enorme visuelle påvirkning af landskabet og negative økonomiske påvirkning af naboer og lokalsamfund. Solenergi bliver en del af Danmarks fremtidige energiforsyning. Solceller har nået et punkt, hvor de er tilstrækkeligt effektive og billige i indkøb, at det er blevet særdeles profitabelt at investere i store anlæg. Syddjurs har allerede projektforslag til 900 hektar eller 1,3 procent af kommunens areal, og flere projekter må formodes at være på vej. Store solcelleanlæg bør placeres, hvor de generer mennesker og natur mindst og er resultatet af en velovervejet demokratisk process med landsdækkende planer som er lokalt styret af vores byråd. Opstillingen af solceller accelerer kraftigt nu, så byrådet opfordres til hurtigst muligt at tage en debat om, hvor meget af Syddjurs' natur, der skal bruges til solceller, og hvilken forventet gavn de lokale borgere får af disse initiativer. Mange projekter på en gang giver ikke mulighed for læring og sandsynligheden for fejl er stor. Skal vi Syddjurs borgere lægge jord og natur til energi som skal bruges i Århus eller andre byer, måske er der bedre steder i Danmark til det?

For at citere hovedprincipperne i den nye Kommuneplan 20: ”Syddjurs Kommune rummer helt enestående natur, landskaber og kulturmiljøer i et omfang og en kvalitet som kun de færreste kan modsvare. Naturen, landskaberne og kulturarven i Syddjurs kommune er med til at binde lokalsamfund sammen og danne rammerne for bosætning, fritidsliv, turisme og erhverv. Samtidig er der pres på vores arealer, hvilket stiller krav til hvordan vi prioriterer, samler aktiviteter og planlægger nye anvendelser ... Det handler således ikke alene om, hvordan vi vil bruge og beskytte vores omgivelser, men i sidste ende om, hvordan vi vil leve i Syddjurs Kommune.”

Borgerne i Nimtofte vil gerne prioritere et liv med udsigt til en positiv fremtid og ikke et solcelleanlæg. Det er et dårligt projekt. Vi siger derfor NEJ til solcelleanlæg ved Nimtofte."

Publiceret 06 December 2020 12:00