Arkivfoto

Arkivfoto Shutterstock / Diyana Dimitrova

Debat: Vi er alle i samme båd, Kaptajn Bollesen

Mette og Ulf Vang Ørom, Nørreled 18, Karlby, Hornslet:

"Kære Syddjurs Kommune.

Hvad med at gå i front mht. solcelleparker og anlægge dem i industrielle områder eller ved motorvejen, fremfor i de smukke, grønne, naturrige landskaber, som karakteriserer bl.a. Syddjurs? Hvad med at være først, som åbenbart er så vigtigt for borgmester Ole Bollesen, jf. følgende udtalelse i JP d. 25.11.20: Vi har været nødt til at fremskynde behandlingen. Kommunerne er i indbyrdes konkurrence, fordi der er langt flere anlæg på vej, end der er kapacitet til. Der er simpelthen grænser for, hvor mange anlæg, man kan tilslutte elnettet. Så det handler om at være først.”? Hvad med at være først til at anlægge disse store solcelleparker intelligent og med størst mulig hensyntagen til natur, kulturlandskaber (som fx ådale) og mennesker?

Stil krav til energiselskaberne om at komme med alternative projekter med placeringer i industriområder eller langs motorvejen. Det er dem, der skal arbejde for kommunen og os som borgere/skatteydere og det er dem, der i sidste ende tjener pengene. Energiselskaberne skal ikke diktere, at det kun er de grønne landskaber, der kan bruges til de enorme industriområder med solceller, fordi det iflg. energiselskaberne selv er nemmest og billigst. Den nemmeste og billigste løsning er ikke nødvendigvis den bedste og slet ikke når det grønne landskab er på spil. Kræv noget af energiselskaberne, istedet for at kræve af landskaberne og af os borgere, at vi skal ofre os. Der mangler en velbegrundet redegørelse for, hvorfor åbne grønne landskaber, som bl.a. vores i Ådalen, skal foretrækkes frem for fx industriområder eller langs motorveje, der ikke er baseret på profit for lodsejerne og energiselskaberne.

Det er en generel tendens i hele landet, at man vil benytte grønne landskaber til disse projekter - hvad med at gøre tingene anderledes, velovervejet og bedre end alle andre og gå grønt hele vejen, i stedet for at ødelægge grønne landskaber og små lokalsamfund, der i forvejen kæmper for at fastholde og tiltrække indbyggere, med gigantiske solcelleparker?

Allerede i 2017 anbefalede en rapport, ”Prioriteringen af Danmarks areal i fremtiden”, fra Teknologirådet, at placeringer på hustage og ved motorveje skulle foretrækkes, samtidig med at seniorforskningsleder Søren Gram udtalte:

Lige nu og helt kortsigtet er der flere penge for solcellebranchen i at klaske solceller ud på flade marker. Men teknologien er i rivende udvikling og det er kun et spørgsmål om tid, før solcellerne er så godt som usynlige og kan anbringes på hustage eller andre steder, hvor de ikke skæmmer omgivelserne. Derfor fraråder vi, at landbrugsland bliver udlagt til industriområder.”

Tænk nu over placeringen - når de store anlæg først er sat op i de smukke landskaber, så kan det ikke bare gøres om. Lad være med at begå de samme fejl, som flere kommuner allerede har begået og som endnu flere vil begå det næste stykke tid. Landskabet, og særligt de bevaringsværdige landskaber bør som udgangspunkt friholdes for byggeri og tekniske anlæg af hensyn til den landskabelige oplevelse.(jf. Erhvervsstyrelsens ”Plan for nationale interesser i den kommunale planlægning”, 2018).

Man vil med projekterne gøre områder af Syddjurs til monotone monumenter af grimhed. Man vil sætte hvad der synes som endeløse rækker af stål og solceller op, alt sammen i et forhastet og uovervejet forsøg på at komme først i en konkurrence mellem kommunerne. Den grønne omstilling er ingen konkurrence, det er et samarbejde og et fælles mål for hele landet (og verden). Vi er alle i samme båd, Kaptajn Bollesen.

Det virker uovervejet og forhastet, at ville misbruge smukke, grønne, åbne landskaber til disse projekter. "Djursland går i sort!" kunne de 5 solcelleprojekter til høring få som en samlet overskrift. Planerne strider mod kommunens egne værdisæt, jf. kommuneplanen 20.

Vær en grøn kommune hele vejen og profilér jer på at bidrage til den grønne omstilling uden at ødelægge de enestående landskaber, som kommunen selv og vi, der bor her, synes er så vigtige."

Publiceret 11 December 2020 15:00