Arkivfoto

Arkivfoto Shutterstock / Diyana Dimitrova

Debat: Solcelleprojekter - uigennemtænkt, sjusket og forhastet Syddjurs Kommune

Af Mette og Ulf Vang Ørom, Nørreled 18, Karlby, 8543 Hornslet:

"I forbindelse med solcellepark-debatten i bl.a. Syddjurs og i forlængelse af borgmester Ole Bollesens udtalelse til jp.dk d. 25.11 om at være først, vil vi gerne gøre opmærksom på følgende.

D. 14. november faldt vi tilfældigt over en reklamevideo fra Aura Energi på Syddjurs facebook-side, der reklamerede for et stort solcelleindustriprojekt på markerne hvor vi bor. Det er sådan Syddjurs Kommune har valgt at gøre opmærksom på solcelleindustriprojektet Ridsegården ml. landsbyerne Karlby, Skørring og Andi. Ikke en lyd til naboer i lokalområdet fra hverken lodsejer, energiselskab eller kommunen i det halve år, der førte op til offentliggørelsen af projektansøgningen. Ikke en lyd om den største lort til at lande herude på Lars Tyndskids marker i Ådalen, siden planerne om biogasanlægget i Lime.

Langt de fleste ansvarlige kommuner har den praksis at gennemføre en fordebat om store projekter (som fx store solcelleanlæg) med 4 ugers offentlig høring, annoncer på hjemmeside og i lokale papir-aviser, information til alle lodsejere, beboere og lejere inden for fx 1 km fra projektområdet og afholdelse af mindst ét (digitalt) offentligt borgermøde midt i den fire uger lange høring. Behandlingen af det omtalte projekt er meget langt fra at leve op til en ansvarlig praksis. Sagsbehandlingen er fremskyndet og forhastes uovervejet igennem. Bl.a. har vi fået sølle 14 dages høringsfrist (plus et par dage pga. en tilsyneladende kommunikationsfejl i forbindelse med at oplyse om projektet – ja tak, det tør siges!) til at sætte os ind i emnet, samle folk til at gøre indsigelse eller give deres underskrift. Til sammenligning får lovliggørelsen af et værksted eller tilladelse til opførsel af halvtag en måneds høringsfrist. 

Syddjurs Kommune benytter en meget respektløs fremgangsmåde i forbindelse med for-debatten vedr. dette enorme og omfattende solcelleparkprojekt. Planlovens paragraf 1 siger at offentligheden skal inddrages i videst muligt omfang og her har Syddjurs Kommune i høj grad fejlet. Vi har gjort 14 medlemmer af byrådet opmærksom på fremgangsmåden og hørt tilbage fra 2. Kommunikation er tilsyneladende ikke Syddjurs Kommunes stærke side.

Kommunen finder det oven i hatten ikke relevant at inkludere oplysninger i dokumenter tilgængelige i den åbne indsigt om interessekonflikter. Projektchefen i Aura Energi er i familie med lodsejer, begge sider står til at profitere rigtig meget på projektet. Et medlem af PUK-udvalget, som har deltaget aktivt i at sende ansøgningen videre i processen, er i familie med andre involverede lodsejere, der står til at tjene rigtig mange penge på projektet. Men den information mener kommunen ikke skal være tilgængelig for offentligheden. Man foranlediges til at tro, at det ikke har været stedets eller projektets egnethed, der har været udslagsgivende i hverken valget af placering eller ansøgning.

En transparent sagsbehandling er yderst vigtig. Det er meget respektløst over for os borgere, at så stort et projekt med så enorm betydning for vores liv og lokalsamfund bliver håndteret så forhastet, sjusket, uovervejet og uden respekt for dem, der muligvis skal leve i nærheden af et sådant industriområde.

Den grønne omstilling er ingen konkurrence om at komme først. Det er et samarbejde. Vi er alle i samme båd, Kaptajn Bollesen. Syddjurs Kommune eller den grønne omstilling gavnes ikke af forhastede beslutninger foretaget på det tyndeste grundlag muligt. Der er behov for nationale retningslinjer, for bl.a. Syddjurs Kommune sår i højeste grad tvivl om de er i stand til at behandle projekter af denne størrelse og betydning.

Kan det virkelig passe, at en kommune kan beslutte, at den af princip ikke vil foretage en overordnet udpegning i kommuneplanen af hvor der kan placeres solcelleanlæg? Er det udtryk for god kommuneplanlægning, at man insisterer på at tage stilling fra sag til sag, uden at have et samlet overblik over hele kommunen? Ville det give mening at overføre lignende princip, når man overvejer nye bolig- eller erhvervsområder? Nej, det ville overhovedet ikke give mening. Og det giver heller ikke mening i forhold til enorme solcelleindustriområder.

Man kunne også fristes til at sige at kommunen er inhabil i forhold til at behandle disse ansøgninger, da der falder en pæn sum penge af til kommunen fra den grønne pulje og kommunen derfor har økonomisk interesse i at få projekterne gennemført. Kommunen lader til at overse, at man også får fingrene i den grønne pulje, hvis man placerer solcelleindustrien intelligent og med mest mulig hensyntagen til landskabet og borgerne, nemlig i erhvervs/industriområder (hvad med ved eller på jeres prestigeprojekt Fremtidsparken?), langs motorvejen og på tagene af fx industribygninger – her er el-infrastrukturen også normalt stærk allerede, til gavn for bl.a. energiselskabet.

Det hele virker meget uigennemtænkt, sjusket og forhastet. Tilliden til Syddjurs Kommune er i frit fald."

Publiceret 13 December 2020 10:30