Debat: Kommuneplan - vi er som borgere blevet vildledt

Af Anna Søgaard Nielsen, Holme Bygade 23, 8400 Ebeltoft, Nina Vetter, Jægergårdsvej 4, 8400 Ebeltoft og Finn og Britta Hjerrild, Bavnehøjvej 2, 8400 Ebeltoft:

"Kære Byråd.

Stop lige en halv!

Der er knas i maskineriet vedr. Kommuneplan 2020 – 2032

Vildledning op til målstregen

Borgere er blevet vildledt vedr. forslag til udlægning af nye sommerhuse foran landsbyen Holme.

Som det eneste af de nye udlagte sommerhusområder i den nye kommuneplan er der placeret sommerhuse tæt på en landsby, nemlig tæt på og til gene for landsbyen Holme, som er i blomstrende vækst. Ved møder med politikere i 2017 og i dette forår blev det fra politisk hold foreslået, at vi skulle finde alternative løsninger for placering af sommerhuse ved Holme. Det har vi derfor arbejdet med og fundet alternative løsninger, der ikke er i lavbundsområde, naturbeskyttelsesområde, tæt på renseanlæg, drikkeboringer m.v. I mange af høringssvarene vedr. ny sommerhusbebyggelse ved Holme er der, som følge af udmeldingen fra politikere, foreslået alternative placeringer.

Den 9. december 2020 var der på Økonomiudvalgsmødet den "endelig" afgørelse af kommuneplanen. Den 6. december får vi, beboere i Holme, en mail fra en af de politikere, som vi har haft møde med i 2017 og i 2020 og som anbefalede, at vi skulle finde alternative løsninger. I mailen står at "med base i landsplandirektivet, kan Syddjurs Kommune ikke vælge en anden placering, uden et nyt landsplandirektiv. Eneste mulighed som kommunen derved har ("er" red.), at enten at fastholde placeringen eller pille området ud af den nye kommuneplan. "

Vi har som borgere arbejdet i 3 år på sagen, og 3 dage før Økonomiudvalgsmødet får vi at vide, at vi er gået efter "en forkert bold". Vi er blevet vildledt, da alternative placeringer "ikke er en mulighed".

Manglende oplysning

Det er desuden en alvorlig fejl, at det ikke er oplyst i kommuneplanforslaget, at der i hjørnet med fælles skel med det udlagte sommerhusområde foran landsbyen Holme, ligger et renseanlæg. Det burde være oplyst til Erhvervsstyrelsen, til politikerne og i Kommuneplanforslaget. Det er glemt.

På grund af lugt- og støjgener, som ikke kan undgås, skal der ifølge eksperter i renseanlæg udlægges en zone omkring et renseanlæg, som ikke må bebygges. Det betyder, at det udlagte område ikke kan bebygges fuldt ud.

Fra renseanlægget er der en åben grøft mod Kattegat. I en radius på 200 meter på hver side af udløbet i Holme Strand er der ifølge eksperter coli-bakterier i vandet.

Måske vil renseanlægget blive nedlagt på et tidspunkt i fremtiden, men ved en fejl er renseanlægget blevet glemt i Syddjurs Kommunes oversigt over renseanlæg.

Med denne viden, som indsnævrer det sommerhusområde, der er udlagt, kunne Erhvervsstyrelse, politikere og borgere have responderet anderledes på forslaget.

Som borgere er vi blevet vildledt, indtil det var for sent og ved en fejl ikke fået vigtig oplysning. Dette er selvfølgelig helt uacceptabelt."

Publiceret 15 December 2020 23:30