Michael Aakjær. Foto: Syddjurs Kommune

Michael Aakjær. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Afklar hurtigt hængepartier ved at bygge ny skole i Hornslet

Af Michael Aakjær (A), medlem af FI-udvalget, på vegne af Socialdemokratiet:

"I alle de år mine børn gik på Hornslet skole, var der, så vidt jeg husker historier om, at skolen skulle udbygges. Som jeg husker det, så var det mest konkrete forslag et område uden for byen, i området hvor der hvor tidligere lå en grusgrav. Sådan endte det ikke. Skolen blev i stedet renoveret på sin eksisterende adresse - det var godt og tiltrængt. Dalende elevtal gjorde også sit til, at historierne forstummede.

Men I de seneste år har vi set en stabil stigende tilflytning til Hornslet skoledistrikt. Den eksisterende skole kan ikke længere rumme eleverne. Derfor var det glædeligt, at vi i 2019 tog hul på processen med at finde det rette skolescenarie for Hornslet. Fire scenarier var i spil. Med stor hjælp og input fra borgere, skolebestyrelse, skoleledelse, distriktsråd mv. blev de fire til to.

På FI-udvalgets møde i december tog vi i mine øjne den helt rette beslutning, da vi pegede på, at et område ved Hornslet Hallen skulle danne grundlag for et nyt skolebyggeri for 6. til og med 9. klasserne. Derved bakkede FI op om den pædagogiske linje og elevopdeling som skolen siden 2007-2008 har forankret i ledelsen, hos lærerne og i skolebestyrelsen.

Også fremadrettet vil der således kun være et større skifte for eleverne, nemlig mellem 5. og 6. klasse. Ved at fastholde det skifte, hvor eleverne fremadrettet fysisk vil skifte matrikel, sikres der god plads på den nuværende skole til de mange nye elever, til SFO’en og til eftermiddagsklubben. Nuvel det tager lidt tid og der skal bygges og bygges om, men perspektiverne er nu klare.

Men selv om det i mine øjne helt rigtige scenarie nu er valgt, er der stadig opgaver at løse. Der er pt. blot peget på byggeri/scenarie ved hallen - ikke præcist hvor ved hallen.

Igennem processen har der reelt været peget på tre forskellige muligheder ved Hallen. Et, ud til Rosenholmvej. To, et ved/ovenpå de gamle tennisbaner ved indgangen. Tre, en øst placering delvist oven på de nuværende petanquebaner.

Usikkerheden omkring, hvor det ender skaber utryghed hos mange af de borgere, der bor i området. Det kan jeg godt forstå. Det er jo deres hjem som kan blive eksproprieret. Usikkerheden kræver, at vi hurtigt arbejder videre med klarheden. Jeg forventer, at FI-udvalget hurtigt får præsenteret en endelig sag med henblik på valg af den endelige beliggenhed for det nye skolebyggeri. Det må meget gerne ske i januar måned. Derfor håber jeg, at både Hornslet Hallens bestyrelse og kommunens administration vil bruge juledagene til at gøre sig sine overvejelser, så vi ikke også skal have en lang proces omkring dette valg.

Der er også fortsat en uklarhed omkring økonomien. I budgettet er der afsat 99,4 mio. kr. til udviklingen af skolen frem til 2025. For de midler skal skolen bygges. Både renovering på den gamle skole og opførelse af den nye ved Hornslet Hallen. I min øjne skal det budget holdes. Bulls Eye er, at det ikke overskrides. Men i processen er antallet af spor ved Hallen udvidet fra fire til fem spor på alle årgange. Kan det betyde et dyrere byggeri end der er afsat midler til?

Det er en klar målsætning har vi fået at vide - og tidligere lovet, af administrationen - at de nødvendige faglokaler bliver etableret i den nye skoleafdeling ved Hallen. Men vi skal holde budgettet, så jeg forventer derfor også, at skolens ledelse og bestyrelse aktivt arbejder med, hvorledes der fx kan etableres intelligente løsninger og deling af lokaler, således borgerne i Syddjurs ikke ender med en efterregning på den gode historie som det er, at der nu bygges ny skole i Hornslet."

Vi glæder os i denne tid. God jul og godt nytår."

Publiceret 21 December 2020 09:00