Christoffer Pedersen (V). Arkivfoto

Christoffer Pedersen (V). Arkivfoto

Debat: Hvorfor kommer Socialdemokratiet og SF i 12. time og vil have Holme pillet ud af Kommuneplanen?

Af Christoffer Pedersen, byrådsmedlem, på vegne af Venstre byrådsgruppe:

"På byrådsmødet 16. december godkendte byrådet Kommuneplan 2020. Kommuneplanen er bibelen for de næste 12 års udvikling i Syddjurs.

Et langt og sejt forarbejde er gået forud, og Kommuneplanen bygger oven på Kommuneplan 2016 samt Visions- og udviklingsstrategien for Syddjurs kommune.

I Venstre vil vi gerne takke vores politiske kolleger for samarbejdet omkring Kommuneplanen, rose medarbejderne og forvaltningen for det enorme arbejde, der er gået forud, og ikke mindst rose borgerne for at tage aktiv del i kommuneplanprocessen og komme med gode råd, input og høringssvar undervejs.

Venstre vil en kommune, hvor der er fokus på helheden – både i byerne men også i landområderne. En kommune hvor vi er gæstfrie og der er plads til turisterne, men også en kommune hvor vi værner om de værdier, vi allerede har, og den befolkning som allerede bor her. En kommune hvor vi er bæredygtige og passer på naturen, men også en kommune, hvor der er plads til vækst, erhvervsliv og arbejdspladser.

Og det er skønt at opleve, at så mange borgere har indleveret høringssvar – hele 297. Det er imponerende. De er blevet læst hvert eneste et. Høringssvarene rummer både bekymringer, visioner og spændende nye projekttiltag. Vi har lyttet til høringssvarene og en del af høringssvarene har også givet anledning til, at vi har ændret i Kommuneplanen.

Kommuneplanen er rigtig vigtig, da den udlægger rammerne for, hvordan vores kommune skal udvikle sig. Hvor må der laves nye boligområder? Sommerhusområder? Erhvervsområder mv?.

Rummelighedskravene er en stor udfordring for de mange gode ønsker til arealudpegninger.

Derfor bruges perspektivudpegninger til at udtrykke byrådets mening om, hvor udviklingen i fremtiden kan ske.

Og vi tilkendegiver samtidig, at vi fra byrådets side velvilligt vil se på realiserbare ansøgninger om udarbejdelse af lokalplaner med tilhørende kommuneplanstillæg for en række områder, herunder bl.a. i Følle, Mørke, Hornslet og Ryomgaard.

I Venstre er der generelt flere ting, som vi er rigtigt glade for i den nye Kommuneplan. Det er glædeligt, at vi kan udlægge nye sommerhusområder i Øer, Dråby Strand, Begtrup Vig og forhåbentligt også i Holme. Desværre erfarede vi jo på Økonomiudvalgsmødet i sidste uge, at Socialdemokraterne og SF åbenbart ikke længere kunne bakke op om, at Holme-området også udlægges. Det er vi ærlig talt forundrede over.

At få lov til at udlægge nye sommerhusområder er nemlig en unik mulighed som ikke kommer igen i mange år frem.

På den baggrund undrer vi os meget over, at der stilles så markante ændringsforslag om udtagning af arealer i sidste øjeblik – og efter så lang en proces og enighed undervejs. Argumentationen for at gøre det blafrer i vinden – hvad er grunden til det, kan man måske spørge de pludseligt tvivlende?

Der er godt gang i sommerhussalget i Danmark, og vi skal som kommune hele tiden have øje for, hvordan vi kan øge turismen til Syddjurs. Vi er nemlig en gæstfri kommune. Derfor er det også glædeligt, at der med den nye Kommuneplan gives muligheder for, at opføre store sommerhuse, da det er en ”vare”, som vi ikke tidligere har haft på hylderne.

Vi er tilfredse med, at udpegningen til biogasplacering i Lime udtages af kommuneplanen. Allerede i 2013 udtalte Claus Wistoft og Venstre, at udpegningen kunne pilles ud af Kommuneplanen om nogle år, såfremt der ikke var nogen søgning. Det har der ikke været – så derfor ”som sagt – så gjort”.

Vi er glade for, at kommuneplanen har fokus på solcelleanlæg. Vedvarende energi er vejen frem i forhold til at sikre en grøn omstilling af Danmark, og det vil være rigtig godt, hvis Syddjurs også her kan gå forrest. I Kommuneplanen opstilles principper for solcelleparker fremfor egentlige arealudpegninger. Også belært af erfaringer i forbindelse med udpegning af arealer til vindmøller for år tilbage.

I Venstre har vi også haft et stort fokus på, at sikre at vi værner om – og udvikler – vores bymidter. Det skaber en enormt positiv synergi og nogle mere spændende byer, hvis vi kan samle handelslivet i bymidterne fremfor at sprede handlen for meget ud. Rønde er et godt eksempel på et sted, hvor det er lykkes.

Vi tror på, at Kommuneplanen som vi nu vedtager, vil skabe et godt fundament for den videre udvikling af vores kommune."

Publiceret 21 December 2020 14:30