Debat: Larmende tavshed, Syddjurs Kommune - plads til forbedringer

Af Mette og Ulf Vang Ørom, Nørreled 18, Karlby, 8543 Hornslet:

"Vi er tilflyttere, og i de 3 år vi har boet i kommunen, har man sat gang i en række store projekter uden at henvende sig til os.

Først var det lavbundsprojektet i Karlby Enge, som for alvor kom i gang for et par år siden. Vi er nærmeste naboer med projektgrænsen liggende godt og vel 20-30 meter fra vores matrikelgrænse. Ikke en lyd til os.

Så en kloakseparering gennem hele vores landsby, som blev spærret for gennemkørsel i perioder. Ikke en lyd til os.

Dernæst et regnvandsbassin ud til vores eneste adgangsvej, som ofte var spærret for gennemkørsel af store lastbiler i flere timer ad gangen – vejen blev udsat for meget tung trafik i 6 måneder og vi måtte selv henvende os for at få skaderne udbedret. Ikke en lyd til os.

Nu er vi blevet overrumplet af et kæmpe solcelleindustriprojekt, hvor vi er en af de nærmeste naboer. Ikke en lyd til os.

Vi har flere gange tænkt om Syddjurs Kommune mon ved, at vi eksisterer?

Svaret er ja. For Syddjurs Kommune er på pletten, når man under en globalsundhedskrise vælger at hjemmeskole sit barn i samarbejde med skolen, bl.a. for at værne om sit lille nyfødte spædbarn. Så kan I tro, at vi hører fra kommunen med indkaldelse til parthøringsmøde, vores barns tandhygiejne skal vurderes, der bliver oprettet en sag og vi er blevet frakendt børnepengene. Bum. Skattekroner spildt på en unødvendig sagsbehandling.

Godt nytår, Syddjurs Kommune – med ønsket om bedre kommunikation i det nye år og fremover."

Publiceret 30 December 2020 22:00