Debat: Det er ikke en Molbohistorie

Kommentar til læserbrevet "En rigtig Molbohistorie".

Læs mere: Debat: En rigtig Molbohistorie

Læs mere: Skattestyrelsen har fremsendt 2 vejledende udtalelser om ejendomsskattelovens §8A

Læs mere: Debat: Det er en ren molbohistorie

"Tak for din mail, vedr lokalplan 411's indvirkning på din situation, da din matrikel er med i lokalplanen, hvilket jeg går ud fra du var orienteret om i processen, måske har du endda har samtykket hertil?

Økonomiudvalgets beslutning giver dig nedsat ejendomskat 10 år frem, medmindre du sælger ejendommen i perioden, så skal den sparede ejendomsskat betales tilbage. Baggrunden herfor er en holding til, at din matrikel er steget i værdi, da den nu er lokalplanlagt og kan bebygges, såfremt du en dag vælger at sælge."

Jeg synes, beslutningen er rimelig, og når perioden er gået, er det efter min opfattelse muligt at gensøge om fortsat nedsættelse."

Publiceret 02 January 2021 18:30