Debat: Solcelleparker - god økonomisk forretning for den enkelte - bør ikke overskygge naturglæden for de mange

Af Ebba Grethe Møgelvang, Dansk Folkeparti, lokalformand og byrådsmedlem:

"Jeg indleder med uddrag fra min ordførertale til Byrådsmødet 16. december 2020:

”På vej mod et Grønt Danmarkskort planlægges nu solcelleparker- jeg vil kalde dem solcellemarker. DF går ind for nytænkning på området, men vi skal huske ved hver ansøgning at bruge den sunde fornuft.

Således at anlæg placeres i områder, hvor vi ikke har bevaringsværdige miljø- og naturområder. Hver enkelt ansøgning skal gennemgås nøje. Der skal vises hensyn til naboer i henhold til Regeringens aftale fra november 2019 om bedre forhold til naboer til fremtidens vindmølle- og solcelleparker.

Men jeg synes ikke borgerne har fået mulighed for at komme til fysiske møder, hvor de kunne komme med deres mening. COVID-19 er årsag til mange ændringer i vores kommunale arbejde, også i den her slags sager. Når andres meninger ikke bliver hørt, synes jeg det sender en dårlig signalværdi om, at det her arbejde med kommuneplanen måske ikke, helt er sket i den åben dialog som vi ønsker det skal være muligt.

DF ønsker teksten” ØK. C. pkt. 5, 8. tages med igen. Det omhandler mhandler natur-, miljø- og bevaringsværdige landskaber. Jeg håber, at der i det videre arbejde med lokalplaner til Solcelleparker, bliver skabt mulighed for yderligere dialog sammen med Borgerne.”

Det var de ord, jeg sagde om emnet solcelleanlæg til kommuneplanen.

Store solcelleanlæg er blevet et hit blandt storlandmænd og godsejere. God landbrugsjord som kunne anvendes til fødevarer, vil man tage ud af produktion, og i stedet for bygge solcelleparker. Hvis vi spørger personer der går ind for naturbevaring og naboer til solcellerne, er de bekymrede for den grønne solenergi. De mener, at de store parker med de sorte solpaneler kan skæmme naturen.

Og spørgsmålet er, om vi bl.a. i naturområdet Ådalen mellem Mørke Kær og Karlby ikke er i færd med at ødelægge det millionårige istids-morænelandskab, der i middelalderen fandt sin historiske oprindelse med bebyggelse og levevis. Hele Rosenholmdalen har haft stor betydning for befolkningen siden Rosenholm Slot blev bygget i 1459. Men vi skal også se på andre steder som Kolindsund, Nimtofte, Tirstrup området, hvor man ønsker solcelleanlæg, og kigge på de naturområder, således at vi ikke uforvarende kommer til, at ødelægge nogle bevaringsværdige landskaber. Det der på kort sigt er en god økonomisk forretning for enkelte, bør ikke overskygge naturglæden for de mange.

Vi er rigtig mange mennesker, der gerne vil køre ud i landskabet og se naturen. Denne interesse er vokset gennem 2020 grundet Corona-epidemien. De naturindtryk, man får, når man ser markerne, levende hegn og træer, buske og skove skifter farve igennem året, er en stor del af glæden ved naturen. Derfor tvivler jeg på, at solceller bør være til stede her, fordi de intet har med natur at gøre.

Hvorfor anlægges de ikke inde i nærheden af forbrugerne i de større byer?

Professor i energiplanlægning ved Aarhus Universitet, Brian Vad Mathiesen, har til TV2ØST udtalt, at store solcelleparker bør opsættes tæt på forbrugerne, det vil nemlig betyde, at Elnettet ikke skal udbygges i samme grad, som når solcelleanlæg opsættes langt fra forbrugerne ude i naturområder. Opsæt dem f.eks på tage og store P anlæg, industribygninger osv. Man skal passe på med at inddrage store naturområder til solcelleanlæg, således at de skæmmer naturen og generer de lokale beboere. Måske er opsætningsprisen lidt højere, end på markanlæg, men en placering på store tage og på anlæg er på sigt en billigere grøn løsning.

Det er ikke solenergi, jeg er modstander af, men det skal gøres på en ordentlig måde. Det skal gøres med omtanke for naturen og naboer. Noget andet er, at ved at opsætte solcelleanlæg tættere på forbrugerne, så mister man heller ikke energispild gennem transport af energien i elnettet.

Vi bør også passe på ikke at blive grebet af ”solcellefeber”, således at debatten stikker af, og ender lige som dengang, man startede med at sætte vindmøller op på land.

Der er penge i grøn omstilling. Men – det skal ske med størst mulig hensyn til naturen og nærmeste naboer. Vi taler nogle steder om anlæg, der fylder X antal fodboldbaner. Det vil tage cirka 20 år, inden træerne, som skal afskærme anlæg, er vokset op.

Vil det være kønt at se på disse anlæg?

Ja, for ikke at tale om, lader vi os forføre af fine salgstaler om grøn energi og solcelleanlæg?

Efter mit synspunkt er der en lang og kringlet vej til at nå i mål med beslutninger om solcelleanlæg. Kommunen bør derfor skabe gode betingelser for både borgermøder, debatter og tillæg til kommuneplan og lokalplaner således, at vi sikrer borgerne størst muligt hensyn. Det er trods alt dem, der skal leve tæt på de beslutninger som træffes her i sådanne sager.

Mit håb er, at der bliver skabt grobund for gode debatter. Borgerne er velkomne til at kontakte mig.

Jeg henviser desuden til en ny forening stiftet i oktober 2020, som vil tage kampen op mod solcelleparker. Den nye forening "Bevar Danmarks kulturlandskaber" frygter, at et stigende antal solcelleparker rulles ud uden tanke på de omkringliggende beboere."

Publiceret 02 January 2021 12:00