Michael Stegger Jensen (S). Foto: Syddjurs Kommune

Michael Stegger Jensen (S). Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Molbohistorie? - Nej, en fair løsning

Michael Stegger Jensen (S), Syddjurs Byråd - medlem af Økonomiudvalget:

Kommentar til læserbrevet "En rigtig Molbohistorie".

Læs mere: Debat: En rigtig Molbohistorie

Læs mere: Skattestyrelsen har fremsendt 2 vejledende udtalelser om ejendomsskattelovens §8A

Læs mere: Debat: Det er en ren molbohistorie

Læs mere: Debat: Det er ikke en Molbohistorie

"Kære Lene.

Tak for din henvendelse. Her følger min version af den sag, du har henvendt dig i et åbent brev omkring.

I november 2017 (altså i forrige byrådsperiode), blev det i forbindelse med lokalplan 411- boligområde syd for Foldboholm - besluttet at overføre arealerne fra landzone til byzone. Samtidig gives der, som du nævner, mulighed for at bygge tæt-lavt i området. 

Da der er øget byggeret på området, og det nu samtidig ligger i en byzone, er værdien af området nu steget i værdi, derfor gør grundskylden det samme.

Du henvendte dig til Økonomiudvalget i juni 2020, og sagen har efterfølgende været på dagsordenen yderligere to gange, da forskellige aspekter i sagen skulle afklares.

For mig var der to afgørende punkter, der skulle være sikkerhed omkring.

1. At du som borger ikke skulle betale ekstra i ejendomsskat på baggrund af en politisk beslutning.

2. At der ikke skulle tjenes på at spekulere i den nye brugsret på jorden ved Galgebakken 9.

Begge dele er blevet vurderet af de juridiske eksperter ved Syddjurs Kommune, og beslutningen er derfor, at du IKKE skal betale ekstra i ejendomsskat, medmindre ejendommen sælges eller fraflyttes. 

Ejendomsskatten er derfor den samme de kommende ti år, medmindre du sælger eller fraflytter ejendommen.

Jeg synes det er en fin løsning, og den beslutning står jeg 100 ptocent på mål for.

Jeg håber, du vil blive boende i Syddjurs Kommune i mange år fremover, og er naturligvis klar på yderligere dialog, såfremt dette svar ikke er uddybende nok.

Godt nytår."

Publiceret 03 January 2021 10:30