Debat: Syddjurs Kommune ligeglad med afgørelse i Ankestyrelsen

Af Leif Hove, Søhusparken 10C, Ebeltoft:

"Blot til orientering for andre af Syddjurs Kommunes ældre, handicappede/hjerneskadede beboere, vil jeg berette om min henvendelse til kommunen om tilskud til en ny scooter.

Da min selvkøbte gamle scooter gav op, kontaktede jeg kommunen angående køb af en ny og ville høre, om jeg kunne forvente et tilskud til en sådan.

Og ja, jeg kunne få et tilskud til en 4-hjulet scooter. Man ville give et tilskud på op til kr. 14.000.

Jeg kontaktede derefter LP Cykler og fik en scooter på prøve, og som jeg efterfølgende ville købe.

Jeg rettede igen kontakt til kommunen om det tilskud, jeg havde forventet at få, jfr. min kontakt til kommunen.

Men nej, så forklarer den ansatte, at jeg ikke kan få et tilskud, da jeg skulle have ansøgt herom, INDEN jeg påtænkte et køb. – Det sagde man ikke til mig, da jeg havde kontakt med kommunen første gang.

I stedet tilbyder kommunen, at jeg kunne låne en 3-hjulet scooter, men hertil måtte jeg takke nej, da jeg efter 2 blodpropper er lam i venstre side af kroppen og kun kan bruge min højre hånd.

En 3-hjulet scooter kræver stabil kontakt til rattet, da scooteren let vælter ved op- og nedkørsel af kanter. På en sådan scooter ville jeg føle mig alt for usikker og utryg, da jeg som sagt kun har én hånd til at betjene scooteren med.

Afslaget kom, og jeg blev af venner anbefalet at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen gav mig ret. Jeg skulle have udbetalt et tilskud, hvilket blev meddelt kommunen.

Trods Ankestyrelsens afgørelse – og endnu en irettesættelse fra Ankestyrelsen - har kommunen stadig ikke udbetalt et tilskud til min scooter. En scooter, som jeg absolut ikke kan undvære i dagligdagen, da jeg ellers ikke har mulighed for at komme uden for min lejlighed.

Så til advarsel for alle I andre, der retter henvendelse til kommunen, tag en ven, en pårørende eller en advokat med, da det kræver indsigt i kommunens regler, når man søger om tilskud.

Der tages ikke hensyn til ens handicap, hjerneskade eller andet. – Forvent ikke hjælp eller en forklaring, man forstår."

Publiceret 14 January 2021 10:00