Debat: Valget nærmer sig – hvem sætter du kryds ved? Beboere ved Begtrup Vig er i tvivl

Af Ann-Dorthe Ellegaard Petersen, Gamle Skovvej 11, 8420 Knebel:

"Den 16. december blev Kommuneplanen for Syddjurs Kommune vedtaget af et flertal i Byrådet. Her blev den endelige beslutning om udvidelse af bebyggelse af sommerhuse på kystnære områder vedtaget. Unikke naturområder ødelægges og små velfungerende landsbysamfund invaderes af store sommerhusklynger.

Det var muligt at udtage nogle af områderne, men det valgte flertallet i Byrådet ikke.

Jeg er bosiddende i området Begtrup Vig, hvor der er tilladt 40 sommerhuse, hvoraf 5 storsommerhuse med plads til 24 personer, altså 4- 5 biler pr. storsommerhus.

Lørdag 3. januar kl. 16 kørte jeg hjem fra Rønde til Mols. Billedet viser noget af køen fra Kalø Slot ruin til lyskrydset ved Rønde Hovedgade. 100 biler i kø. Så kan man som borger i Syddjurs Kommune være glad for den dag at skulle den anden vej.

Mon vejene til og fra området på Gl. Skovvej og igennem Knebelbro, hver lørdag formiddag i hele udlejnings sæsonen vil ligne, det jeg oplevede i Rønde

Mange af os fastboende vil gerne have turisme. Men det er vigtigt, at man som ansvarlig politiker vurderer balancen så der er plads til os, der er fastboende og "I ikke klistrer kystnære områder til".

Jeg har boet her i 20 år, men kommer fra Samsø og er vokset op med økonomisk livsvigtig turisme og samtidig en politisk ledelse, som havde fokus på den lokale borger. (Måske ikke lige denne sommer med gratis billetter). Men ellers er der fokus på at skabe en bæredygtig og balanceret ø. 

Det er svært at se i den beslutning Byrådet i Syddjurs Kommune tog den 16. december i forhold til flere af områderne, som man også har kunne læse i avisen i den sidste tid.

Sommerhusområdet Begtrup Vig er omgivet af natur og sommerhusene er fordelt, så naturen og dyrelivet er i fin balance med hinanden

Den natur både turisterne og os lokale virkelig værdsætter. Her kender vi fastboende flere af de sommerhusejere, som har huse her og vi har det godt med hinanden.

På byrådsmødet var der lagt op til, at det var muligt at udtage eller minimere antallet af sommerhuse og kun 2 stemte for det forslag. Der er skrevet meget om Holme, men pludselig bliver også den lille fredelige og velfungerende landsby Eg på Mols en del af en større sommerhusklynge. 

Storsommerhuse bliver ofte, som mange påpegede i høringssvarene, brugt hele året med mange gæster, til fester og komsamner.

Vi er borgere, der skal op om morgenen. Og vi lever med, at der i studentertiden og sommerperioden er sang og musik i området, men det udlagte område er en stor klynge af sammenhængende huse som udvider både mængden af mennesker, perioden de er her, biler i området og på stranden meget. Stranden som bruges af alle på Mols

Det nye område bliver anlagt midt i det mest fredelige og åbne landskab 

Her er udsigten, hvor der om få år vil være plasteret til med sommerhuse. 

Et område som flere politikere for år tilbage godt kunne se var unikt. Hvad skete der?

Tilfældigvis ejes, grunden af den tidligere borgmestres ven, som jeg i læserbrev ”Hvem er din nabo?” i oktober 2017 påpegede. Gælder det også de andre udstykninger?

Vi er flere, der har påpeget at skulle man bygge flere sommerhuse her, ville det give meget mere mening at lave dem bagved de allerede eksisterende huse fra Eg mod Strands. Så ville flere lodsejere også få udbytte heraf. 

Vi ville få sommerhusudvikling som var ønsket fra politikerne og fordeling af trafikken, da man skulle tilkøre området fra andre veje også.

Men måske var det for besværligt? Og nu var der jo en, som ”tilfældigvis” havde fået viden om udstykningerne og havde søgt først. 

Var aftalen, som Ole Bollesen citeres for i Adresseavisen allerede lavet i 2017? Var høringsrunden rent til grin? Var det hele forhandlet og besluttet på forhånd?

Heldigvis fik vi reducere antallet, men er det nok, hvis man vil bevare den unikke natur og skabe tillid til os som lokalbefolkning? Hvad forsikrer os i at det er os som er i hovedfokus og ikke turismen eller gode venner af ledende politikere?

Hvad med politisk, at flytte fokus? Gå mere med bølgen af alle de familier, som gerne vil flytte fast til Mols og netop bliver gode skatteydere, sørger for vores skoler kan overleve og bliver faste handlende i vores butikker. Vi har naboer, som ikke må udstykke til helårshuse eller lave nedlagte gårde om til flerfamiliehuse. Men begrundelse i, at så har kommunen forpligtelse til skolebusser og kloakeringer. Hvorfor er der ikke politisk fokus på at arbejde på det i stedet?

Jeg og flere i lokalområdet har virkelig et ønske til, at I ville gøre det om.

Ole Bollesen udtaler til TV Østjylland 19. december2018; ”De nye sommerhuse vil ikke blive på bekostning af naturen”.”Der er det det, vi kalder huludfyldning”.”Men det er klart, at det er et opmærksomhedspunkt. Når vi skal til at planlægge sommerhusområderne, kan man gøre meget ved at lave restriktioner på højde af bygninger, beplantning og lignende”.

Jeg kan bare melde, at flere af flagene til udstykning allerede står på bakketoppene herude. Og det er på ingen måde er en huludfyldning. Det er klart et helt nyt område, der nu skal bebygges. 

Mon nogle ansvarlige politikere vil træde i karakter og tænke på de lokale og ikke mindst, når der skal laves en lokalplan, så det bliver godt for de fastboende og samtidig skaber god og balanceret turisme. Og ikke turisme for enhver pris."

Publiceret 15 January 2021 18:00