Carsten Nørgaard

Carsten Nørgaard

Debat: Ødelæg ikke naturen for at tage hensyn til drejeskivetelefonen

Af Carsten Nørgaard, Søskrænten 26, Ebeltoft:

"I december var der i JP Aarhus et dobbeltsidet interview med lederen af Mols Bjerge Nationalpark, Birgitte Lamp. Det er glædeligt, at Nationalparken har fokus på biodiversitet og en decentral natur- og fortidsformidling.

På denne måde får flest mulige gavn af formidlingen og det er også glædeligt, at de såkaldte ”(formidlings)trædesten” er udvidet og inkluderer Karpenhøj. De formidler jo i forvejen – endda på en særdeles spændende og anderledes involverende måde.

Karpenhøj er stedet jeg mener Nationalparkens formidlingscentrum bør ligge.

Nogle vil mene der kommer flere ved Kalø-ruinen. Det er helt sikkert rigtigt, men husk på, de kommer for at gå den tur de altid har gået, måske få en is og så køre hjem igen. Området er ikke særlig trafikvenligt, så argumentet for en placering af et besøgscenter der, er ikke den lette adgang, eller at det er her turisterne og naturbrugerne kommer i stor stil.

Når Nationalparken går ind for biodiversitet går man ind for bevarelse. Dvs. at den blomst min oldemor kunne plukke, skal mine oldebørn også kunne plukke.

Hvorfor er det ikke sådan med landskaber og natur generelt hos vor Nationalpark?

Her ønsker man med djævlens vold og magt, at placere en ny 750 m2 stor trædesten med et tilhørende parkeringsanlæg på mere end 10.000 m2 på landskabsfredet jord. Et landskab, som vi i dag ser, som vore oldeforældre, ja endnu længere tilbage også så. Hvorfor vil Nationalparken frarøve vore efterkommere dette?

Sidste år skrev Ph.d. og lektor Anders Hougaard i arkitektforeningens blad om 'Domesticering af Naturen'. Altså at, vi vil tilpasse naturen til øjeblikkets meninger om, hvordan natur skal være, og derfor plastrer vi i disse år landet til med udsigtsplatforme, bygninger og parkagtige installationer.

På den måde bliver naturen nedgjort til et oplevelsescenter for mennesker på vore og ikke på naturens præmisser.

Kan vi - i vor oplyste sind - være det bekendt? Vi skal da understøtte det vore forfædre anså som bevaringsværdigt, og som vi har sat pris på. Sådan skal det da forblive at gælde for fremtidige generationer.

I sagen om et besøgscenter ved Kalø Slotsruin, så er Nationalparken ikke alene klar til at se bort fra Landsskabsfredningen, men også Strandbeskyttelseslinjen, som går op til 300 m bag stranden ved Kalø. Kystbeskyttelsesloven sætter også sine begrænsninger. Dertil kommer, at hele området ved Kalø Slotsruin er Natura 2000 beskyttet. En EU-beskyttelse af natur og fauna. Yderligere er området under Fortidsmindebeskyttelse, som inkluderer den brostensbelagte sti til ruinen, og Skovbyggelinjen overtrædes også.

Kære Birgitte Lamp, er du i tvivl om ovenstående, så vil jeg anbefale, at du går ind på 'Danmarks Miljøportal' og ser de overvældende restriktioner, der er for det område, nogle har den hede drøm om at bebygge.

Nationalparken taler med to tunger, når I ønsker at fremstå som vogtere over vor natur og kultur - samtidig med I vil tivolisere et fredet område, der er underlagt EU-beskyttelse og mange andre restriktioner.

Hele projektet om at få et velkomstcenter, som blev ændret til besøgscenter, fordi man erkendte det nok ikke var så mange af de besøgende, der er turister, er skabt i fortiden. Både bogstaveligt og i tankegang.

Bogstaveligt, fordi det var da nogle få i den for længst hedengangne Rønde Kommune havde en drøm om storhed og i tankegangen, fordi de sad fast i 1980ernes og 1990ernes formidlings- og kommunikationsmetoder.

Den tid er slut, og vi har i 2021 langt mere fokus på klima, miljø, biodiversitet, havvandsstigninger og naturbeskyttelse end den gang. Vor muligheder for kommunikation og dialog er på et helt andet niveau end den gang. Endelig vil den moderne formidling tiltrække unge og børn, og på denne måde skabe viden om og forståelse for vor natur og kulturarv langt ud i fremtiden.

Så igen igen kære Birgitte Lamp, brug Karpenhøj som jeres hovedtrædesten og understøt denne og de øvrige trædesten med en helt igennem moderne digital 3-D augmented og virtuel virkelighed (AR og VR).

Inden du siger, det ikke dur til alle, så husk på, for bare 15 år siden latterliggjorde vi Apple, fordi de ville til at lave en 'smart phone'. I dag – i alle aldre – ser vi det som det mest naturlige at kommunikere og hente viden fra - vor telefon.

I øvrigt, så er byggeri en af de helt store CO2 syndere; så genbrug det vi har, og vil I ikke bruge Karpenhøj, så er Kalø Gods stadig en god mulighed – der sidder din administration i forvejen. De skal naturligvis ikke flytte ned på stranden.

Derfor, lad være med at ødelægge området ved Kalø Slotsruin for at lave drejeskivetelefonen."

Publiceret 17 January 2021 16:42