Ebba Grethe Møgelvang. Foto: Syddjurs Kommune

Ebba Grethe Møgelvang. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Først kaffe - så pleje og omsorg – men en nedprioriteret hjemmepleje

Af Ebba Grethe Møgelvang (DF), Syddjurs Byråd:

"I Dansk Folkeparti har vi bemærket artiklen om udvalgsformand Jan Fischer, der udtaler, at Syddjurs Kommune har mulighed for at skabe verdens bedste hjemmepleje efter, at staten i lighed med en række andre kommuner, har ydet Syddjurs Kommune 11 millioner kr. over 2 år til at styrke omsorg og nærvær i kommunens ældrepleje.

Læs også: ”Først kaffe, så pleje og omsorg”

Hvis Syddjurs Kommune skal have mulighed for at skabe verdens bedste hjemmepleje, skal området prioriteres langt højere af Jan Fischer, samt hans parti og de øvrige partier på venstrefløjen har formået. I 2021 budgettet havde Dansk Folkeparti ønsket om langt flere millioner til ældreområdet, fordi dele af budget kun var penge som blev tilbageført, ikke nye tilførte penge. Det var bl.a. en af årsagerne til, at DF ikke var med i Budget 2021.

Og ikke som nogle påstår et spørgsmål om skatten. For det kom såmænd aldrig på bordet, og jeg står ved mine ord.

Men som ret nyt byrådsmedlem i foråret 2020 måtte jeg konstatere, at økonomien sejlede sin egen sø, (adspurgt andre fandtes ej heller lidt penge i Doggerbanken) og, at man derfor end ikke kunne tage imod det ellers flotte tilbud om økonomisk tilskud til at nedsætte skatten i vores kommuner landet over.

I henhold til nøgletalsberegninger foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd, er vores kommune en af de kommuner, der prioriterer ældreområdet økonomisk lavest. I henhold til sammenligningskommunerne ligger vi årligt 6.576 kr. lavere pr. udgifter pr. pensionist. Eller sagt på en anden måde, her spares der 71.700.000 kr. på kommunens ældre. En hel utrolig prioritering.

Med hensyn til personale på ældreområdet ligger kommunen også i henhold til alle former for beregninger langt under sammenlignelige kommuner. De sidste tal viser, at der er 13,3 færre ansatte end sammenligningskommunerne pr. 1000 65+ årige.

Tankevækkende, når der er ca. 10.000 ældre i Syddjurs Kommune.

Alene i 2020 er der inden for ældreområdet blevet afskediget 69,5 ansatte, fordelt med 44 i plejeboligerne, 10 i VTA (Vedligeholdende Træning og Aktivitet, red.), 3 i Demenscenter Syddjurs, 6 i Køkken Syddjurs, 1 i visitationen, 3 i sygeplejen og 2,5 i ASG (Arbejde - Genoptræning - Sundhed, red.).

Dette samtidigt med, at antallet af ældre er markant stigende.

Således sker i de kommende 10 år en eksplosiv vækst i den plejekrævende ældre del af kommunens befolkning på 77,9 procent i forhold til nu.

Samtidigt står kommunen overfor store rekrutteringsmæssige personaleproblemer på ældreområdet i fremtiden.

I henhold til FOA kommer Syddjurs Kommune på grund af et stigende antal ældre og tilbagetrækning blandt nuværende medarbejdere, til at mangle et samlet behov for sosu-personale på 64 procent.

Vedr. sosu-assistenter har kommunen en lavere andel af disse uddannede medarbejdere end de fleste andre nabokommuner.

Så til udvalgsformandens udtalelse om, at vi nu har alletiders mulighed for, at skabe verdens bedste hjemmepleje i Syddjurs, skal der mere end hjælp fra staten og flotte ord til.

Virkelighedens verden her i kommunen på ældre- og handicapområdet er en anden.

Men kære Jan Fischer. Jeg skal garantere dig for, at Dansk Folkeparti vil stemme for ethvert tiltag for at forbedre forholdene for kommunens ældre, herunder ikke mindst en helt anden og langt bedre økonomisk prioritering af ældreområdet, så vi kommer op på niveau med de andre kommuner.

Fordi det også handler om respekt for brug af skattekroner og borgernes penge. De ældre bidrager og har bidraget med skat gennem et langt liv. Her fortjener man et værdigt liv i de sidste år man lever."

Publiceret 18 January 2021 20:59