Christoffer Pedersen (V), byrådsmedlem. Foto: Syddjurs Kommune

Christoffer Pedersen (V), byrådsmedlem. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Vi har allerede 3.400 borgerrådgivere i Syddjurs kommune

Af Christoffer Pedersen og Claus Wistoft (begge Venstre), Syddjurs Byråd, medlemmer af ØK:

"Til det kommende byrådsmøde er der en sag på dagsordenen om ansættelse af en borgerrådgiver. Sagen er rejst af Dansk Folkeparti, og det vil være muligt at søge finanslovsmidler til at oprette funktionen.

Læs mere: Kommentar: Borgerrådgiver - blot endnu en omgang julesylte

Umiddelbart lyder det jo også meget tilforladeligt og sympatisk at ansætte en borgerrådgiver, styrke borgernes retssikkerhed osv. Men helt så enkelt er det ikke.

Hvis man ser på, hvad en borgerrådgivers rolle er andre steder, så er vi nemlig nødt til at stille os selv spørgsmålet. Har vi brug for en ekstra instans til at udfylde den rolle?

Læs mere: Kommune sparer borgerrådgiver væk

Claus Wistoft (V), byrådsmedlem. Pressefoto

Claus Wistoft (V), byrådsmedlem. Pressefoto

I vores nabokommune Norddjurs har de en borgerrådgiver ansat. I Norddjurs Kommune defineres borgerrådgiverens rolle bl.a. ved, at borgerrådgiveren skal hjælpe med:

  • At klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden mv.
  • Hjælpe med at forstå afgørelser fra kommunen.
  • Hjælpe med at rådgive om, hvordan man klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle klagen.
  • Hjælpe med at komme videre med en klage og hjælpe med at genskabe dialog med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag.

Læs mere: KOMMENTAR: Borgerrådgiver er en dom over Syddjurs Kommune

Vores påstand vil være, at vi som kommune allerede i dag er i stand til at løse disse opgaver. Kommunens sagsbehandlere har pligt til eksempelvis at rådgive om klagemuligheder, hjælpe med at forstå afgørelser mv. Så mener vi virkelig, at det er befordrende for et godt arbejdsklima at ansætte en særlig uvildig instans til at gå kommunens medarbejdere efter i sømmene? Vi har stor tillid til, at denne opgave allerede løses fornuftigt i dag. Og der bliver også løbende fulgt op på sagsbehandlingskvalitet, ventetider, klagesager mv.

På Økonomiudvalgsmødet den anden dag valgte vi at anbefale byrådet, at sagen om en mulig ansættelse af en borgerrådgiver videresendes til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret. Og for Venstre står det klart, at skal vi støtte en fremtidig borgerrådgiver-funktion i Syddjurs, så har vi brug for klart at få defineret præcist, hvilke funktioner borgerrådgiveren skal varetage. Det skal ikke være endnu en klageinstans - eller en funktion som er i opposition til de dygtige medarbejdere, som allerede varetager ovenstående funktioner."

Vi har i Syddjurs kommune omkring 3400 ansatte, som dagligt leverer service og velfærd til borgerne, og som alle er ansat til at varetage borgernes interesser. Så i virkeligheden har vi allerede 3.400 ansatte borgerrådgivere."

Publiceret 24 January 2021 10:00