Jørgen Ivar Brus Mikkelsen. Foto: Syddjurs Kommune

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Helboer - hvordan undgå at 'Dragsmur' bygges højere?

Af Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) - næstformand i Udvalget for Natur, Teknik og Miljø:

"'Draget' forbinder Helgenæs med fastlandet – og omvendt. 'Draget' har gennem tiderne været genstand for mange dramaer. I fordums tid lod Marsk Stig en jordvold opføre på tværs af 'Draget' for at indhegne sine besiddelser. Det er den vi i dag kender som 'Dragsmur'.

Før årsskiftet etablerede Syddjurs Kommune trafikchikaner på vejene ved 'Draget'. Det har skabt stor utilfredshed blandt Helboer. Samtidig opstod 'Dragsmur' som by, idet sommerhusområdet blev til byområde med fartgrænse på 50 km/t. Ønsket om fartdæmpning er kommet fra lokale sommerhusejere, som oplever at der køres for stærkt – og det har de formodentlig ret i. Vejen over den smalle tange er flaskehals for Helboer og besøgende. Udfordringen er at Helboerne aldrig blev taget med på råd i forhold til hvilke tiltag, der skal tages for at dæmpe bilernes fart.

På Helgenæs er der en række erhvervsdrivende, for hvem passagen over 'Draget' er essentiel. Store køretøjer – lastbiler, traktorvogntog, mejetærskere mv. – skal kunne passerer problemfrit, samtidig med at et stigende antal turister ønsker at besøge den smukke halvø.

Det er efter en del politisk fodarbejde lykkes at få nedtaget trafikchikanerne. Ikke noget kønt forløb, men en nødvendig følge af en forhastet proces. Tavlen er på den måde visket ren og der lægges nu op til en mere inddragende proces, hvor Helboer, Borgerforeningen Mols og andre får mulighed for at komme med indspil. Samtidig er der en politisk forventning om, at det revurderes hvilke fartdæmpende foranstaltninger der objektivt set er behov for.

Jeg og Venstre håber, at Helboer og andre vil deltage engageret og konstruktivt i processen frem mod en fartregulering af 'Draget' som alle kan leve med – så vi undgår at 'Dragsmur' bygges højere..."

Publiceret 27 January 2021 13:32