Mette Foged. Foto: Syddjurs Kommune

Mette Foged. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Naturen kommer altid først for Alternativet

Af Mette Foged (Alternativet), Syddjurs Byråd:

"På byrådsmødet 27. januar har vi netop behandlet forslag til lokalplan for et område ved Egsmarklund ved Ebeltoft.

Området er beliggende lige opad Røndevej på et naturskønt areal. Og ikke nok med at det er pænt at kigge på det, når man kører forbi på vejen, så er selve naturindholdet på arealet også stort. Faktisk så stort, at arealet, hvor bygherre gerne vil bygge er hjemsted for flere arter, der er beskyttet af Habitatdirektivet – såkaldte bilag IV-arter. Det drejer sig om markfirben som findes i det tørre overdrev, spidssnudet frø i moseområdet samt flere arter af flagermus i skoven.

Sådanne arter er så strengt beskyttet, at der ikke kan gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder medmindre det drejer sig om: - Jeg citerer her fra Habitatdirektivet: ”hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet”.

Jeg tænker umiddelbart ikke, at 95-100 boliger bygget af en privat investor kan leve op til dette krav.

Derudover så er dele af arealet en del af drikkevandsforsyningen til Ebeltoft, og pga. beliggenheden lige op ad Røndevej vil WHO’s retningslinjer i forhold til støjniveauer blive overskredet. Mere og mere forskning viser, at trafikstøj kan gøre folk rigtigt syge. Desuden så overskrides skovbyggelinjen ved projektet.

I Alternativet vil hensynet til naturen altid veje tungere end vækst, og derfor stemte jeg til byrådsmødet imod at sende dette lokalplansforslag i høring. Jeg stemte også imod Socialdemokratiets ændringsforslag om at tage en del af planområdet ud. Det er stadig ikke godt nok. Vi bør som en kommune, der profilerer os af at være bæredygtig og på vores skønne natur ikke tillade projekter af den her slags. 

Flertallet ville dog noget andet, så derfor så er forslaget nu sendt i høring i fire uger. 

Jeg håber at rigtig mange benytter muligheden for at sende et høringssvar for at gøre opmærksom på det forkerte i planerne, og at vi sammen kan få ændret beslutningen."

Publiceret 28 January 2021 09:30