Jørgen Ivar Mikkelsen. Foto: Syddjurs Kommune

Jørgen Ivar Mikkelsen. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Wistoft eller kaos

Christoffer Pedersen og Jørgen Ivar Mikkelsen, begge byrådsmedlemmer Venstre:

"Det var en besynderlig erfaring at være til stede på onsdagens virtuelle byrådsmøde. Socialdemokraterne viste nemlig endnu engang fuldstændig mangel på politisk ledelse, og synes mere og mere at være et parti uden styring.

Christoffer Pedersen. Foto: Syddjurs Kommune

Christoffer Pedersen. Foto: Syddjurs Kommune

Denne gang handlede det om en lokalplan i Egsmarkslund, men der er talrige eksempler på, at forståelsen for de politiske processer ikke er til stede. En manglende forståelse, der skaber forvirring og frustration i kommunens egen forvaltning, men som også skaber usikkerhed hos de eksterne aktører, der overvejer at indgå samarbejde med Syddjurs Kommune. Det gælder borgere, investorer og udviklere, som har behov for forudsigelighed og gennemsigtighed. Oplever de ikke det, slår de op i banen og finder andre at samarbejde med og andre steder at investere. Det er ikke gavnligt for Syddjurs.

Det handler om timing. Hvornår skal indflydelse gøres gældende, hvornår skal man sige “stop” og hvornår skal man sige “go”. Og hvor detaljeret skal man gå til værks.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område og kan beskrive, hvor og hvordan der må bygges nyt. På det omtalte byrådsmøde måtte tidligere borgmester Claus Wistoft bede om at få en afstemning stoppet, for at orientere byrådet om konsekvenserne af det afstemningsresultat der var udsigt til, hvilket ellers er borgmesterens pligt. Det virkede som om, at Socialdemokraterne - som ikke fik vedtaget deres ændringsforslag - i ren automatik, pludselig var klar til at underkende hele projektet ved Egsmarkslund. Vel og mærket uden selv at være klar over, at det var konsekvensen af deres stemmeafgivning, og allerværst, uden at borgmesteren var klar over, hvor han var ved at lede byrådet hen.

Det er selvfølgelig en særlig disciplin at kende processen, men det er borgmesterens pligt og ret afgørende for ikke at agere som en hund i et spil kegler. Et flertal i byrådet besindede sig, og stemte for at sende lokalplanen i høring - også én socialdemokrat (Jan Fischer, red.) - mens resten af den socialdemokratiske gruppe stædigt stod fast på deres, og dermed stemte for at skrotte den lokalplan, som de selv var med til at bestille. Læren må være, at har man ikke lyst til at høre musikken, skal man ikke bestille orkesteret.

Spild af kommunens ressourcer og spild af en udviklers investering - foretaget på forventning om en fair behandling. Frygten er, at eksempler som dette ødelægger Syddjurs Kommunes image som en troværdig samarbejdspartner.

Vi har snart klaret en hel byrådsperiode med socialdemokratisk kaos-styring, men der er behov for ændringer, og dem er Venstre klar til at levere. Vi har gjort det før. Det er et valg imellem Wistoft eller kaos."

Publiceret 28 January 2021 20:00