Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten)

Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten)

Debat: Egsmarklund - et valg mellem natur og pengeinteresser

Af Jesper Yde Knudsen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Syddjurs:

DEBAT "Når man hører den offentlige debat, kan man godt få det indtryk, at det går fremad med naturen og den biologiske mangfoldighed, det vi kalder biodiversitet. 

Næsten alle virksomheder og politiske partier er i dag grønne og vil gerne passe på vores natur og specielt de sjældne dyr og planter der lever i den.

Men virkeligheden er desværre en anden. Selvom om det enkelte steder er lykkedes at standse tilbagegangen er det overordnede billede desværre, at det stadig går den forkerte vej for natur og biodiversitet i Danmark.

Det kan f.eks. læses i denne publikation: “Tabet af biodiversitet fortsætter i den danske natur” fra Nationalt Center for Miljø og Energi, ved Aarhus Universitet.

Læs mere: Tabet af biodiversitet fortsætter i den danske natur

Den vigtigste grund til tilbagegangen er, at naturen har for lidt plads, og at arternes levesteder ødelægges.

Når det stadigvæk sker, på tror af de gode hensigter, er det fordi der ofte er en modsætning mellem ønsket om at beskytte naturen og ønsket om hurtig vækst og udvikling. Her må man vælge, om man prioriterer naturværdierne eller de økonomiske interesser.

Et eksempel på dette valg er lokalplanen for Egsmarklund, der var punkt 704 på sidste byrådsmøde.

Her ønsker en udvikler at bebygge et område, der er levested for bl.a. markfirbenet, som er en såkaldt bilag IV art der er særlig beskyttet efter EU´s naturbeskyttelsesdirektiver. Markfirbenet er også en rødlistet art i kategorien “sårbar”, der betyder at arten har en høj risiko for at uddø i den vilde natur.

Venstre og SF valgte på byrådsmødet at vedtage lokalplanen og sende den i høring.

Selvom man i planen for byggeriet har indlagt en række beskyttende foranstaltninger for markfirbenet og tiltag, der skal forbedre forholdene, mener vi i Enhedslisten, at det er alt for risikabelt at bebygge området med den øgede færdsel af mennesker og flere hunde og katte der følger med.

Hvis man mener noget alvorligt med naturbeskyttelse, er man nødt til at gøre op med sig, selv om det er naturinteresser eller pengeinteresser, der vægter højest. I denne sag mener jeg, at Venstre og SF har valgt den forkerte side.

I Enhedslisten vil vi altid være på naturens side, Vi vil sikre naturens vilde planter og dyr retten til at være her, selvom det strider mod kortsigtede økonomiske interesser."

Jesper Yde Knudsen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Syddjurs

Publiceret 30 January 2021 14:00