Ole S. Hansen (S). Foto: Syddjurs Kommune

Ole S. Hansen (S). Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Mindre støj - mere indhold - tak

Anita Søholm og Ole S. Hansen, begge Syddjurs Byråd - på den socialdemokratiske gruppes vegne:

"Svar på læserbrev fra Christoffer Petersen og Jørgen Ivar Mikkelsen, Venstre.

Læs mere: Debat: Wistoft eller kaos

Vi medgiver at hele gruppen, burde have stemt for indstillingen, der sender forslaget i høring, det var en fejl.

Men det er påfaldende, at Venstre nu prøver at fjerne opmærksomhed på indhold og i stedet angriber modparten for uduelighed.

Anita Søholm. Foto: Syddjurs Kommune

Anita Søholm. Foto: Syddjurs Kommune

Det er velkendt, at når argumenter ikke længere rækker, så går man efter manden, i stedet for bolden.

For os handler det om, at vi politikere fra tid til anden må trække en streg. Det er vores ansvar og lod. I dette tilfælde trak vi en streg af hensyn til naturen.

Sagen, som der refereres til, er punkt 704 på byrådets dagsorden d. 27. januar.

Her stillede vi i Socialdemokratiet et ændringsforslag, hvor vi ønskede at begrænse arealet, der må bygges på, med ca. 1/3. Netop for at tage hensyn til naturen og fredede arter.

Dette på baggrund af høringssvar fra en forudgående høring, hvor bl.a. Danmarks Naturfredningsforening påpegede store udfordringer på det pågældende område. Iøvrigt udfordringer som blev påpeget af Syddjurs kommune i en miljøvurdering, udarbejdet forud for kommuneplan 16.

Derfor stillede vi et ændringsforslag, der rummede en arealbegrænsning, for at imødegå de store og markante udfordringer med grundvand, værdifulde landskaber, beskyttet natur, beskyttede dyrearter, beskyttede plantearter, skovbyggelinje og i øvrigt problemstillinger i forhold til Egsmark vandværk.

Vi er glade for, at udviklere i stor stil, ønsker at opføre huse i vores kommune, men det må aldrig udløse en blankocheck til at se stort på naturen og de beskyttede værdier.

At de to venstrefolk end ikke gider at redegøre for den ovennævnte sag er påfaldende.

Vi kan kun opfordre alle interesserede til at gå ind og se videooptagelsen fra byrådsmødet fra onsdag d. 27. januar (findes på Syddjurs Kommunes hjemmeside)

Så kan man ved selvsyn opleve, at Venstre og Konservative, gennem hele behandlingen af punktet, udelukkende forholder sig til udviklerens interesser, uden at forholde sig til de reelle naturmæssige udfordringer, der er ved at opføre huse i dette område.

At vi, i Socialdemokratiet, med vores ændringsforslag forsøgte at afbalancere lokalplanen inden den sættes i forslag, nu skal fordrejes til at kommunen er plaget af kaos, må være op til borgerne at vurdere.

Mon ikke kommunens borgere er mere interesserede i politisk indhold, og hvad byrådets beslutninger reelt betyder for dem, end mudderkastning på en politisk modpart.

Men måske er det et udtryk for, at Venstre, nu også på lokalt plan, i denne tid går mere op i politisk positionering, end i at redegøre for egen politisk stillingtagen.

Vi gav med denne sag et klart politisk signal om, at udviklingen af vores kommune, og i dette tilfælde Ebeltoft, skal ske nænsomt og i respekt for naturen.

Lokalplansforslaget blev således ikke justeret som 13 medlemmer af byrådet ønskede og i stedet sendt i høring i sin oprindelige udgave. Vi glæder os til at læse høringssvar og ser frem til den endelige behandling af denne lokalplan."

Publiceret 30 January 2021 18:30