Arkivfoto

Arkivfoto Shutterstock / Diyana Dimitrova

Debat: Egon Olsen har en plan - Syddjurs Kommune har ikke

Af Mette og Ulf Vang Ørom, Nørreled 18, Karlby, Hornslet:

"Det er ganske prisværdigt, at Syddjurs Kommune tilsyneladende vil være grøn og bidrage til den grønne omstilling. Det er et rigtig flot initiativ. Det er dog mindre prisværdigt, at kommunen ikke har en plan, et mål eller i det mindste en ambition for denne grønne omstilling. På byrådsmødet 27. januar spurgte vi byrådspolitikerne om de havde en plan for, hvor meget solenergi man vil anlægge i kommunen.

Læs også: Debat: Vi er alle i samme båd, Kaptajn Bollesen

Svaret fra forvaltningen var nej, kommunen har ingen plan og ej heller ingen øvre grænse og det er op til lodsejere og investorer. Så det er åbenbart ikke kommunen, der skal sætte målet for, hvor meget solenergi, der skal skabes i Syddjurs, men det afhænger i stedet af investorer og lodsejere. Det er da erhvervsvenlighed, så det batter.

Lad os dykke lidt ned i tallene. Når nu kommunen ikke selv vil gøre arbejdet. Ved at lave en simpel google-søgning fandt vi Energistyrelsens basisfremskrivning for vedvarende energi frem mod 2030. For at nå Danmarks klimamål skal der inden 2030 anlægges 5500 MW solenergi, groft udregnet svarende til 5500 hektar solcelleanlæg. Hvis vi simpelt fordeler disse hektar ligeligt ud på landets 98 kommuner, bliver det 56 hektar til hver. Det giver en idé om størrelsesordenen af hvor meget hver kommune burde anlægge.

Nu kommer så det spændende tal. Syddjurs Kommune har lige nu 7 projekter under behandling/forudgående høring, der sammenlagt er på 738 hektar. Det er da virkelig en ambition, der vil noget. Det er nemlig ca. 13 procent af al den solenergi, der skal anlægges i hele Danmark frem mod 2030. Det er måske lige lovlig asocialt af kommunen at ville have så stor en andel af den grønne pulje, de andre kommuner vil jo nok også til fadet.

Hvis alle kommuner gør på denne måde, så får vi en gevaldig overproduktion af strøm, der ikke er brug for og det vil kræve en kostbar og unødvendig udbygning af energinettet, hvor regningen tilfalder forbrugerne. Det er på ingen måde udtryk for grøn omstilling, tværtimod. Så måske skulle Syddjurs Kommune alligevel få styr på planen, målet eller ambitionen i forhold til en reel grøn omstilling. Eller måske droppe at lade som om at det er den grønne omstilling det drejer sig om, når det i virkeligheden bare handler om at være så erhvervsvenlig som overhovedet muligt.

Lad os komme med et eksempel på at benytte samme taktik og princip på et andet projekt kommunen er undervejs med, som man gør i forhold til anlæggelse af solenergi. Vi vælger den nye skole i Hornslet. Benytter kommunen den samme fremgangsmåde her? Der er i øjeblikket ca. 800 elever på skolen. Ved at bruge den samme fremskrivning og fremgangsmåde ville det betyde, at man ville bygge en skole med plads til 10.000 elever, fordi der var et byggefirma, der ville investere i projektet og fordi der var en lodsejer, der ville lægge grund til. Man begynder at bygge bygningen uden at vide, hvor stor den skal være, og der er ingen øvre grænse for byggeriets størrelse. Det scenarie ville også være fuldstændig absurd.

Det er forargeligt, at man går så lidt op i en af vor tids største udfordringer. Der er behov for grøn energi. Men der er ikke behov for at anlægge mere end nødvendigt, fordi nogle investorer skal have et stabilt afkast de næste 30 år. Det er netop dén tankegang med overforbrug og overproduktion, der har skabt den klimakrise, som bl.a. den grønne energi skal redde os ud af. Når Syddjurs Kommune taler om grøn omstilling, klinger det meget hult.

Mange hilsner fra et par vakse borgere, med kravet om en mere seriøs tilgang til den grønne omstilling fra Syddjurs Kommune og en opfordring til at sætte sig ind i Danmarks klimamål og solenergibehov. Selv Egon Olsen har en plan – det har Syddjurs Kommune tilsyneladende ikke."

Publiceret 31 January 2021 11:30