Debat: Hvorfor er Socialdemokratiet så angste for at lytte til borgerne?

Af Christoffer Pedersen og Jørgen Ivar Mikkelsen (V)

"Først og fremmest vil vi gerne anerkende, at den Socialdemokratiske gruppe efter det kaotiske byrådsmøde forrige onsdag, nu vedkender sig, at de burde have stemt for indstillingen om at lade lokalplanforslaget omhandlende Egsmarklund blive sendt i høring. Så langt – så godt.

Læs mere: Debat: Mindre støj - mere indhold - tak

Men det er forstemmede, at Anita Søholm og Ole Hansen i den resterende del af deres læserbrev 'Mindre støj – mere indhold – tak', forsøger at lave en politisk afledningsmanøvre, hvor de anklager Venstre for ikke at tale indhold, men derimod proces.

Læs mere: Debat: Wistoft eller kaos

Lad os lige få fakta på bordet her:

Havde hele byrådet stemt på samme vis som den Socialdemokratiske gruppe (med undtagelse af Jan Fischer) – ja, så havde der ikke været noget indhold at tale om. For så var lokalplanforslaget blevet stemt ned, og derved ikke sendt i høring. Så derfor er det vigtigt og af afgørende betydning, at den socialdemokratiske gruppe – med gruppeformanden i spidsen - har styr på processen omkring stemmeafgivning, og hvilke konsekvenser gruppens stemmeafgivning medfører, hvis der overhovedet skal være noget indhold at tale om.

Læs mere: Lokalplanforslag ved Egsmarklund: Afstemning på højdramatisk digitalt byrådsmøde ikke for politiske ignoranter

I Venstre vil vi hellere end gerne tale indhold, og vi vil også være villige til at kigge på, hvorvidt lokalplanforslaget efter høringsperioden skal revideres. Men vi vil ikke være villige til at gøre det allerede på nuværende tidspunkt, hvor de eneste interessenter der er blevet hørt er Grundejerforeningen Egsmarklund og Danmarks Naturfredningsforening. Det er ufint og i øvrigt også demokratisk betænkeligt at træffe væsentlige beslutninger vedrørende lokalplanforslaget – alene på baggrund af en høring af to interessenter.

Socialdemokraterne taler ofte om borgerinddragelse, men mener de det reelt? I så fald burde de bifalde, at vi nu får mulighed for at høre alle interessenter, inden vi træffer den endelige beslutning omkring området ved Egsmark-lund."

Publiceret 04 February 2021 09:00