Michael Mikkelsen (Løsgænger), Syddjurs Byråd. Foto: Syddjurs Kommune

Michael Mikkelsen (Løsgænger), Syddjurs Byråd. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Hvorfor Mette Foged?

Af Michael Mikkelsen, Syddjurs Byråd (løsgænger):

"Der har her i den sidste uges tid verseret skriverier mellem nogle af Venstres og Socialdemokratiets byrådsmedlemmer i Adresseavisen, om sidste byrådsmødes afvikling. De ting der kører frem og tilbage mellem de store partier, hvor overskrifter som 'Wistoft eller kaos' og 'Mindre støj - mere indhold-tak' præger debatten, har jeg egentlig ikke nogle kommentarer til.

Læs mere: Debat: Mindre støj - mere indhold - tak

Læs mere: Lokalplanforslag ved Egsmarklund: Afstemning på højdramatisk digitalt byrådsmøde ikke for politiske ignoranter

Debat: Wistoft eller kaos

Det har jeg derimod til det indlæg, som Alternativets Mette Foged har begået i sidste uges udgave af førnævnte avis, hvor hun proklamerer, at ”for Alternativet kommer naturen altid først. ” Det er den ikke kommet her med hendes stemmeafgivning. 

Læs mere: Debat: Naturen kommer altid først for Alternativet

Læs mere: Debat: Hvorfor er Socialdemokratiet så angste for at lytte til borgerne?

Alternativet har altid i min bevidsthed fremstået som naturens vogter, eller har i hvert fald ihærdigt forsøgt at markere sig på dette vigtige politikområde. Mette Foged argumenterede i øvrigt fint på byrådsmødet, hvorfor hun ikke kunne støtte, at der overhovedet skulle tillades byggeri på området ved Egsmarklund.

Derfor var det da også mismodigt at se på Mette Fogedss stemmeafgivning om lokalplanen på sidste byrådsmøde. Der burde Mette Foged have stemt for det opnåelige i denne sag, nemlig at udtage delområde tre og dermed være med til at beskytte miljøet i det omfang, der ville have været et flertal for allerede på daværende tidspunkt.

Socialdemokraten Ole S. Hansen havde dagen før byrådsmødet udsendt et ændringsforslag til det øvrige byråd, hvor han på vegne af Socialdemokratiet foreslog at udtage delområde tre af lokalplanen. Derfor virker det noget bizart, at Alternativet ikke selv fremkom med et ændringsforslag, der var mere vidtgående end Ole S. Hansens.

Læs mere: KOMMENTAR: Politik er at ville - men også at kunne tælle til 14

Der var en lang debat om, hvorvidt lokalplansforslaget skulle høres ved borgerne eller ej. Nogle partier har opfattelsen af at alt, hvad den kommunale administration fremlægger til byrådet absolut skal høres rent principielt. Det synspunkt kan man naturligvis godt argumentere for, hvilket der da også var mange der gjorde.

Da det socialdemokratiske ændringsforslag kom til afstemning på byrådsmødet, viste det sig, at Mette Foged ikke støttede, at delområde tre blev udtrukket af lokalplanen, inden det blev udsendt i høring.

Her er det bare, at jeg må sige, at jeg ikke forstår Mette Fogeds ageren i afstemningen, hvor hun stemte imod ændringsforslaget, altså at beskytte det delområde mod bebyggelse, hvor hun selv havde argumenteret så glimrende imod bebyggelse i minutterne forinden.

Havde Mette Foged stemt for udtagelse af delområdet, kunne hun have leveret den afgørende stemme til at have kunnet forhindre bebyggelse med alle de begrundelser, hun så glimrende havde argumenteret for inden afstemningen.

Spørgsmålet er bare, hvorfor Mette Foged stemte imod sin egen overbevisning?

I øvrigt var alle ved at tabe underkæben eller få kaffen galt i halsen, da Mette Foged valgte at stemme imod at udtage delområdet af lokalplanen.

Spørgsmålet til Alternativet må derfor være: Hvorfor valgte Alternativets repræsentant i byrådet dog ikke at gøre som Jesper Yde, altså klart at tilkendegive, at der ikke skulle bebygges i området generelt, men stemte for at friholde et stort delområde for byggeri, når der nu kunne have været et flertal for det, såfremt Alternativets repræsentant havde leveret den afgørende stemme? Det svar synes jeg, at Mette Foged skylder os, der gerne havde set Alternativet samarbejde om beskyttelse af naturinteresser.

Hvorfor Mette Foged?" 

Publiceret 06 February 2021 19:30