Debat: Accepterer Syddjurs Kommune ulovlig administration?

Af bestyrelsen for Ahl Drænlaug: Inge Frentz, Jeppe Bender Jørgensen, Helle og Erik Sejersen, Jesper Heldgaard, Henning Lindberg, John Rosborg og Rikke Christensen:

"Syddjurs Kommune overholder ikke Forvaltningsloven. Det fastslog Ombudsmanden i skarpe og utvetydige vendinger i november sidste år. På sit møde 2. februar drøftede miljø- og teknikudvalget ombudsmandens udtalelse, og den sag, det handler om. Det foregik for lukkede døre!

Når dørene lukkes, så er det fordi noget skal skjules. Vi (sagens parter) kan kun få at vide, at byrådsmedlemmerne har ”taget orienteringen om sagen til efterretning”. Indebærer det, at byrødderne siger pyt til Ombudsmandens påvisning af den ulovlige adfærd på rådhuset?

Borgernes retssikkerhed er på spil i sager af denne slags. Når en myndighed (f.eks. en kommune) beslutter sig for et eller andet i forhold til en borger, så skal det komme til udtryk i form af det, man kalder en afgørelse. Med den i hånden har borgeren ret til at klage og få en højere myndighed til at kigge den kommunale beslutning efter i sømmene. Hvis der ikke træffes en sådan afgørelse, så kan der ikke klages. I denne sag afviste den kommunale forvaltning i Syddjurs kommune, at vi har ret til at klage, men det har vi, og det har vi nu ombudsmandens ord for. Det er velkendt, at kommuner spekulerer i, at borgerne ikke kender deres ret. Ikke mindst på det sociale område, hvor der er penge at spare for embedsværket.

Derfor spørgsmålet: Når Ombudsmanden kritiserer Syddjurs Kommunes forvaltning, hvorfor skal de folkevalgtes drøftelse af sagen så foregå for lukkede døre? De kommunale chefers argument er ”forretningshemmeligheder”. Hvilke forretningshemmeligheder, der skulle være i denne sag, kan vi ikke se og heller ikke få oplyst. Men det er i øvrigt heller ikke forretningshemmeligheder, vi eller offentligheden spørger til. Det, byråd og politikere først og fremmest skylder os alle var på, er, om byrådet accepterer, at der foregår ulovlig administration i Syddjurs Kommune?"

Lokalavisen har bedt om en kommentar fra borgmester Ole Bollesen (S) og formand for Udvalget for natur, teknik og miljø, Kim Lykke Jensen (SF).

Publiceret 21 February 2021 13:00