Arkivfoto

Arkivfoto Shutterstock / Diyana Dimitrova

Debat: Sådan undgår Syddjurs at solcelleparker bliver investeringsobjekter

Af Dorte Faurschou Hertz, Overblikket 4, 8543 Hornslet:

"I denne tid hvor vi skal værne om vores sparsomme natur, og Syddjurs Kommune er kendt som en kommune der vægter naturen højt, kan jeg ikke se, hvorfor kommunen er interesseret i projekter med solceller placeret på jorden, hvor det skæmmer naturen for alle, der færdes forbi solcelleparken. Stil dog hellere krav om solceller på taget af alle nybyggerier og nylagte tage.

Men hvis det bliver beslutningen fra kommunens side, skal der lokal opbakning til projektet. For at sikre lokal opbakning til solcelleprojekter placeret på jorden, vil jeg mene, at kravet til projektet skal være, at 40 procent af projektet skal være sikret gennem anparter solgt til lokale i området. Det vil sikre en lokal opbakning. Desuden bør solcellernes placering altid ligge i visuel afstand fra jordejerens egen bolig. Dette vil bevirke, at den der får den økonomiske gevinst, ved at lægge jord til projektet, også er den der skal se på solcellerne. På den måde kan kommunen sikre, at der ikke laves solcelleparker som investeringsprojekter, uden hensyntagen til den lokale befolkning i området.

Hvis det ikke er muligt at undgå indhegning, bør der laves helårsafgræsning med kvæg, som kan være med til at sikre biodiversiteten i området. Alternativt til afgræsning kan der etableres blomstereng til gavn for insekter. Der skal en biolog tilknyttes området, så der kan rådgives om, hvordan man bedst får skabt biologisk mangfoldighed på stedet."

Publiceret 21 February 2021 15:30