Ebba Grethe Møgelvang (DF), byrådsmedlem. Foto: Syddjurs Kommune

Ebba Grethe Møgelvang (DF), byrådsmedlem. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Vi har brug for en borgerrådgiver

Af Ebba Grethe Møgelvang, byrådsmedlem og lokalformand for Dansk Folkeparti Syddjurs og Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen:

"Syddjurs Kommune har i dag ikke en borgerrådgiver, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne så, at såvel Syddjurs Kommune som landets andre kommuner fik en borgerrådgiver tilknyttet.

Læs mere: Debat: Vi har allerede 3.400 borgerrådgivere i Syddjurs kommune

Som det er nu, har borgerne i Syddjurs ikke adgang til uvildig rådgivning, når de har en svær sag under behandling i forvaltningen, og samtidig går byrådet glip af den indsigt i både forvaltningens praksis og borgernes oplevelse af kontakten med kommunen, som borgerrådgiverens løbende rapportering kan give kommunens forvaltning og politiske ledelse. Derudover kan en borgerrådgiver være med til at undgå en lang række klagesager i Ankestyrelsen.

Læs mere: KOMMENTAR: Borgerrådgiver er en dom over Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune havde i 2019 omgørelser på 52 procent i børnehandicapsager og 73 procent i voksenhandicapsager i Ankestyrelsen. Det vil sige, at der var rigtig mange borgere, der først fik den hjælp, de havde ret til og brug for efter, at de havde klaget. Og dertil kommer de borgere, som ikke har kræfter til at klage over en sag. Her kan en borgerrådgiver efter vores vurdering styrke retssikkerheden på det sociale område.

I finansloven for 2021 har regeringen og støttepartierne afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en pulje, hvor kommunerne kan søge om penge til at ansætte en borgerrådgiver. Vi anbefaler, at såvel Syddjurs Kommune som en lang række andre kommuner søger om at få del i disse midler, så kommunen kan få tilknyttet en borgerrådgiver. Det er vigtigt, at vi hjælper de personer, der er kommet i klemme i det kommunale system, på den bedste måde.

En borgerrådgiver, som rådgiver og vejleder de borgere, der har en kompliceret sag i forvaltningen og fører tilsyn med kommunens administration, så det sikres, at de gældende regler følges.

Ofte fungerer borgerrådgiveren som sparringspartner og rådgiver for både byråd og kommune i forhold til at højne sagsbehandlingen. Herudover er det vigtigt, at borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens forvaltninger."

Publiceret 26 February 2021 08:00