Carsten Bech. Arkivfoto

Carsten Bech. Arkivfoto

Debat: At tvinge dyr til at æde gyvel og andre fødeemner - som de kun æder af nød - er dyrplageri

Af Gårdejer Carsten Bech, Herredsvej 3, 8410 Rønde:

"Naturfonden og Molslaboratoriet, markedsfører Rewilding i Mols Bjerge som en succes. Holder det nu vand?

Fakta er, at det var været nødvendigt at "tage 41 heste ud" som der bliver sagt. Formuleringen er sandsynligvis spin, for at hestene, enten er døde eller aflivet.

Lige nu arbejdes der for, at krav til dyrevelfærd herunder opsyn, neddrosles på statsejet jord.

Det er en helt forkert vej at gå. Der skal være lighed for loven, for Per såvel som Poul.

For det første kan man ikke i et retssamfund, have en situation, hvor menigmand, der holder husdyr, risikerer en hård straf, for dårlig pasning af egne dyr, samtidig med at en statsansat biolog kan gå fri, med henvisning til, at det er af hensyn til biodiversiteten.

For det andet ligner Rewilding mest en fiks idé fra Naturfonden, og Naturhistorisk Museums side. At sætte et kraftigt el hegn op på et forholdsvis lille areal (kun 120 ha) og derefter i fuldt alvor vil tvinge dyr til at æde gyvel og andre fødeemner, som de kun æder af nød, er dyrplageri, og giver ikke mening.

Jeg vil også gerne have fjernet gyvelen, men både motorsav og buskrydder er opfundet."

Publiceret 13 March 2021 11:45